COMITETUL DIRECTOR:
 • MANAGER: Lupascu Costel
 • DIRECTOR MEDICAL: Dr. GHERGHEL MIHAELA
 • DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL: Ec. Nita Luminita

Aria de acoperire a proiectului

   Scopul acestui proiect este acela de a construi un Sistem Informatic Integrat Medical pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani, umarindu-se in special:

 • Satisfacerea nevoilor personalului spitalului functie de activitatile profesionale ale acestora;
 • Utilizarea sistemului ca instrument administrativ pentru toate activitatile de ingrijire si tratament ale spitalului, de la internarea pana la externarea pacientului;
 • Utilizarea sistemului ca si instrument financiar pentru planificarea, reglarea si gestiunea veniturilor si cheltuielilor spitalului;
 • Suport pentru managementului spitalului in luarea deciziilor in activitatile medicale si financiare zilnice;
 • Garantarea catre Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani a prestarii unor servicii de inalta calitate atat pe durata de implementare a proiectului, cat si ulterior darii in productie;
 • Certificarea faptului ca sistemul ofertat este compliant cu toate standardele internationale, protocoalele, specificatiile si cerintele sistemului
      Structura Sistemului Informatic Integrat Medical presupune: 

      Modulul de administrare a pacientilor - este modulul care asigura colectarea datelor pacientului, actualizarea permanenta a acestor informatii si transmiterea lor catre personalul medical. Datele pacientului sunt introduse in sistem fie la inregistrarea pacientului, fie ca parte a procesului de internare. In cazul internarii unui pacient, datele din sistem pot fi actualizate, cu eventuala adaugare de informatii noi. Dupa externare, informatiile stocate persista in baza de date pentru a fi utilizate in cazurile viitoare.

      Modulul de administrare a cererilor - este modulul care centralizeaza informatiile necesare pentru efectuarea examinarilor si testelor de laborator asociate unui pacient. Aplicatia permite inregistrarea cererilor de investigatii direct de la nivelul sectiei, respectiv de la nivelul cabinetului medical.

      Modulul de farmacie - este componenta care permite monitorizarea si asigurarea calitatii procesului de medicatie a pacientului. Tot acest modul este responsabil de urmarirea riguroasa a stocurilor si valorii medicamentelor din gestiunea farmaciei din cadrul spitalului.

      Modulul de laborator - este modulul care asigura managementul informatizat al investigatiilor paraclinice asociate unui pacient. Prin functionalitatile sale specifice, acest modul contribuie la crearea unui flux operational optim in laborator, incluzand gestiunea stocurilor de reactivi, managementul financiar si logistic al laboratoarelor medicale.

      Modulul medicina de familie - este modulul care faciliteaza gestiunea pacientilor inscrisi pe listele medicilor de familie, gestiunea serviciilor medicale preventive si curative de care acestia beneficiaza, planificarea activitatilor specifice medicinii de familie, evidenta prescrierilor de medicamente sau a trimiterilor medicale eliberate.

      Modulul monitorizare si export DRG - este modulul care aliniaza spitalul la rigorile si standardele Sistemului de clasificare in grupe de diagnostice (Diagnosis Related Groups - DRG). In cadrul acestei aplicatii sunt operate sincronizarile datelor proprii cu situatia existenta in nomenclatoarele DRG. Dosarul electronic al pacientului - este modulul care centralizeaza toate datele medicale ale pacientului, incluzand: retete, rezultate ale analizelor, note cu privire la progresul pacientului, planul de ingrijire a acestuia etc. Datele existente in aceasta baza sunt permanent actualizate, ele putand fi accesate in orice moment si din orice locatie.

  

  Proiectul include urmatoarele:

 • Implementarea Sistemului Informatic Integrat Medical;
 • Livrarea de software de baza, software aplicativ si infrastructura hardware si de comunicatii;
 • Management de proiect si servicii de instalare a sistemului;
 • Instruirea administratorilor si a utilizatorilor finali;
 • Asistenta tehnica in perioada intrarii in productie a sistemului si garantie de 1 an pentru sistemul informatic incepand cu data acceptantei finale a fiecarei componente;
 • Cadrul de cooperare dupa perioada implementare.

DESPRE PROIECT

    Acest produs acopera necesitatile de evidenta, coordonare si control al activitatilor medicale, administrative si financiare care se desfasoara in spitale. Sistemul urmareste cresterea calitatii actului medical adresat pacientului, reducerea costurilor de administrare si optimizarea fluxului de activitate al institutiei. Sistemul este conceput sub forma modulara, ceea ce...

LEGĂTURI UTILE

0231-584.083


ACCES e-MAIL


CUM NE GASITI ?

    Spitalul de Pneumoftiziologie este situat pe Str. Trandafirilor, nr.24. Accesul se poate face pietonal sau cu masina din Bulevardul Mihai Eminescu sau din str. Nicolae Iorga.