COMITETUL DIRECTOR:
  • MANAGER: Buga Daniel Costel
  • MEDICAL MANAGER: DR. Marcu Tiberiu Vladimir
  • MANAGER FINANCIAL ACCOUNTING: EC. Bahrin Cristina

Medical Events

Medicina studiază cauzele (Etiologia), manifestările clinice şi efectele asupra organelor (Patologia clinică), recunoaşterea (Diagnosticul), tratamentul (Terapia) şi prevenirea (Profilaxia) bolilor care afectează corpul omenesc.

Medicina modernă se bazează pe Ştiinţele Naturii: (Fizică, Chimie, Biologie, Biostatistică), Anatomie, Fiziologie, Microbiologie, Farmacologie, Radiologie. Ea posedă din secolul al XIX-lea o metodă experimentală îmbunătăţită permanent din acel moment, dar care a fost totuşi utilizată cu frecvenţă şi asiduitate extrem de variabilă în intervalul de timp care a trecut de atunci şi până acum câteva decenii, de când s-a conturat şi impus tendinţa E-b.M. (Evidence-based Medicine) în jurul unui nucleu de cercetători care au iniţiat o revistă omonimă publicată de către British Medical Journal, American College of Physicians, American Society of Internal Medicine şi RanD

Medicina modernă fondată pe fapte (sau dovezi experimentale), numită şi medicină faptică, este o achiziţie recentă d.p.d.v. istoric şi locală d.p.d.v. civilizaţional, căci este specifică lumii occidentale şi Europei răsăritene, în restul lumii şi azi aceasta fiind responsabilă de tratarea doar a unei minorităţi dintre pacienţi, care din varii motive (incultură sau lipsa de exerciţiu de gândire critică, lipsă de mijloace financiare, inerţia tradiţiilor vechi de secole sau chiar milenii) apelează la medicina tradiţională a ţărilor sau culturii de care aparţin.

În acest sens pentru ei "medicina alternativă" nu este deloc alternativă, ba chiar fiind forma principală de medicină utilizată în tratamentul celei mai mari părţi a populaţiei. Crucial pentru apariţia şi împământenirea medicinei convenţionale a fost, alături de cizelarea metodei ştiinţifice în alte discipline şi anumite evoluţii pe tărâmul filozofiei ştiinţei, perfecţionarea metodei numerice, utilizarea stasticii în medicină şi crearea unei teorii a studiului clinic, ca şi interpretarea critică a datelor ("trebuie să luptăm contra falselor dovezi, a acelor "indicii la prima vedere", pentru a descoperii realitatea faptelor", spuneau medicii pionieri ai metodei în sec. al XIX-lea). E vorba despre metoda de culegere şi tratament a datelor clinice şi anatomo-patologice (antecedente personale, istoria maladiei, rezultate examen fizic şi complementare, evoluţie şi, dacă e cazul, rezultatele examenului după deces). Necesitatea studiului numeric s-a impus datorită faptului că nu putea fi stabilit un tablou general fiabil al unei boli prin simpla analiză a cazurilor singulare individuale).

Doar după constituirea unui astfel de tablou general al unei maladii putem vorbi despre un diagnostic efectuat pe baza datelor unei cazuistici competent analizate, diagnosticul trecând astfel de sub imperiul magiei în ştiinţa propriu-zisă: simţul clinic, intuiţia, flerul şi "arta ghicirii" îşi pierd valoarea de instrumente principale, trecând pe plan secund. Medicina a început să fie realmente riguros ştiinţifică atunci când medicul a avut curajul să nu trateze, lăsând ca lot martor pentru comparaţie un anumit număr de pacienţi competent aleşi (Claude Bernard, Introducere în studiul medicinei experimentale). Louis Villermé este primul care foloseşte o astfel de metodă statistică (mai exact numerică) cu lot martor, când în 1827 studiază 87 de pacienţi bolnavi de pneumonie. Constatarea lui este că metoda de tratament a vremii, anume sângerarea (scoaterea de sânge) nu are nici un efect asupra bolii, nici în ce priveşte mortalitatea, nici în ce priveşte durata simptomelor sau tipului acestora. Pe atunci sângerarea se făcea cu câte 50 de lipitori pe un pacient, tratamentul fiind fondat pe "logica" că orice boală rezultă dintr-o inflamaţie şi că orice terapie trebuie să fie "antiflogistică". La acea dată "cultivatorii" francezi de lipitori nu făceau faţă la "cererea" imensă a Franţei, drept pentru care se importau anual peste 30 de milioane de "viermi vampiri"... De atunci metoda practică s-a îmbunătăţit considerabil prin tehnici avansate de eşantionare şi introducerea studiilor aleatorii ("randomizate") în dublu-orb. Progresele în statistică au adus şi ele contribuţii valoroase în corijarea acelor "false probe" despre care vorbeau medicii secolului al XIX-lea

. Câteva instrumente ale actualei medicini bazate pe fapte sunt meta-metodologia, ghidul de evaluare al articolelor ştiinţifice, filtrele Medline şi reviziile S.O.R. (standarde, opţiuni şi recomandări, oferă evaluări pe "nivele de dovedire"), şi evident, ca în orice ştiinţă, sistemul peer-review (care e total insuficient, de altfel, de unde necesitatea celorlalte instrumente anterior citate)).

ABOUT THE PROJECT

    This Product covers the necessities of evidence, coordination and control of the medical, administrative and financial activities that take place in hospitals. The system aims to increase the quality of the medical act, the decrease of administrative costs and the optimization of the activity flow of the institution. The system in conceived under modular shape, that allows the access to the system both integral and fractionated.

LINKS

e-MAIL ACCES


HOW TO FIND US?

    Pneumology Hospital is located on Str. Trandafirilor, nr.24, in Botosani. The access is pedestrian or car Mihai Eminescu Boulevard or Street. Nicolae Iorga. Read the guide and click on the map.