COMITETUL DIRECTOR:
  • MANAGER: Lupascu Costel
  • DIRECTOR MEDICAL: Dr. GHERGHEL MIHAELA
  • DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL: Ec. Nita Luminita

CONDITII DE INTERNARE SI EXTERNARE

DOCUMENTE NECESARE INTERNARII LA SPITAL:

 

  1.  Buletin identitate / Carte identitate;
  2.  Bilet de trimitere de la medicul de familie,
  3.  Bilet de internare de la medicul specialist,
  4.  Adeverinta de asigurat /coasigurat /cupon de pensie /cupon de somaj /dovada platii la CASS
  5.  Cardul National de Sanatate (Va rugam sa cunoasteti PIN-ul cardului !)

PENTRU COASIGURATI

ADEVERINTA DE ASIGURAT ELIBERATA DE CASA DE ASIGURARI PE BAZA URMATOARELOR DOCUMENTE:
  1.  Adeverinta de la Finante ca nu are venit sau adeverinta de la primarie,
  2.  Asigurarea sotiei / sotului
  3.  Copie dupa buletin sau C.I.
  4.  Copie dupa certificatul de casatorie

CONDITII DE INTERNARE

 Asistenta medicala in spitalul nostru se acorda in regim de:
      a) spitalizare continua;
      a) spitalizare de zi (numai in Camera de garda);

 Criteriile de internare care trebuie respectate sunt:
      a) situatiile in care este pusa în pericol viata pacientului sau au acest potential, care necesita  supraveghere medicala continua;
      b) diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu;
      c) tratamentul nu poate fi aplicat în conditiile asistentei medicale ambulatorii, pacientul este  nedeplasabil sau necesita izolare.
 

INFORMATII PRIVIND EXTERNAREA PACIENTILOR

In functie de evolutia bolii pacientului, medicul curant va stabili data externarii, care va fi comunicata pacientului cu o zi anterior externarii sau, cel tarziu, in dimineata zilei externarii. Medicul curant completeaza Biletul de externare si Scrisoarea medicala care vor ajunge la medicul de familie.

Biletul de externare si Scrisoarea medicala vor fi completate in doua exemplare, un exemplar se ataseaza la Foaia de observatie iar celalalt se inmaneaza pacientului.

Medicul curant va stabili si consemna in Biletul de externare si Scrisoarea medicala urmatoarele :

  • diagnosticul de externare
  • starea pacientului la externare
  • tratamentul medical pe care sa-l urmeze
  • indicatii privind regimul alimentar si de viata
  • data controlului medical
  • numarul de zile de concediu medical

In cazul externarii pacientului la cerere, i se explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.
Externarea la cerere nu se aplica in cazul bolilor infectioase transmisibile si in alte cazuri prevazute de lege.

Dupa inmanarea documentelor, pacientul va fi condus la garderoba spitalului si se va schimba in haine de exterior.

In cazul in care pacientul nu se poate deplasa singur este insotit pana la iesirea din spital de infirmiera, de unde va fi preluat de familie sau insotitori.

In cazul pacientilor nedeplasabili sau cei care necesita conditii speciale de deplasare, externarea acestora se va efectua cu ambulanta. Categoria pacientilor care necesita externarea cu ambulanta este stabilita de catre medicul curant.

 

DESPRE PROIECT

    Acest produs acopera necesitatile de evidenta, coordonare si control al activitatilor medicale, administrative si financiare care se desfasoara in spitale. Sistemul urmareste cresterea calitatii actului medical adresat pacientului, reducerea costurilor de administrare si optimizarea fluxului de activitate al institutiei. Sistemul este conceput sub forma modulara, ceea ce...

LEGĂTURI UTILE

0231-584.083


ACCES e-MAIL


CUM NE GASITI ?

    Spitalul de Pneumoftiziologie este situat pe Str. Trandafirilor, nr.24. Accesul se poate face pietonal sau cu masina din Bulevardul Mihai Eminescu sau din str. Nicolae Iorga.