COMITETUL DIRECTOR:
 • MANAGER: Ec Bahrin Cristina
 • DIRECTOR MEDICAL: DR. Marcu Tiberiu Vladimir
 • DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL: EC. Secrieru Florina - Dorina

Examene si concursuri

   ANUNT CONCURS - LUNA MAI 2020 (detalii) ANUNT PRIVIND ANGAJAREA FARA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA DE 6 LUNI, CONFORM PREVEDERILOR ART.16 CAP III DIN DECRETUL PRESEDINTELUI RAMANIEI PRVIND INSTITUIREA STARII DE URGENTA PE TERITORIUL RAMANIEI PENTRU POSTUL DE 1 ASISTENT MEDICAL si 3 POSTURI DE INFIRMIERA

 


 ANUNT PRIVIND REZULTATELE OBTINUTE DE CONCURENTII INSCRISI PENTRU POSTUL DE AS. MEDICAL SI INFIRMIERA  


 ANUNT IN URMA VERIFICARII DOSARELOR DEPUSE DE CANDIDATII PARTICIPANTI PENTRU POSTUL DE AS. MEDICAL SI POSTURILOR DE INFIRMIERE  


 ANUNT PRIVIND ANGAJAREA FARA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA DE 6 LUNI, CONFORM PREVEDERILOR ART.16 CAP III DIN DECRETUL PRESEDINTELUI RAMANIEI PRVIND INSTITUIREA STARII DE URGENTA PE TERITORIUL RAMANIE PENTRU POSTUL DE 1 ASISTENT MEDICAL si 3 POSTURI DE INFIRMIERA  


ANUNT PRIVIND ANGAJAREA FARA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA DE 6 LUNI PENTRU POSTUL DE ZUGRAV si LACATUS MECANIC

 


 REZULTATE OBTINUTE DE CONCURENTII INSCRISI IN VEDEREA ANGAJARII PENTRU POSTUL DE ZUGRAV SI LACATUS MECANIC   


 ANUNT IN URMA VERIFICARII DOSARELOR DEPUSE DE CANDIDATII PARTICIPANTI PENTRU POSTUL DE LACATUS MECANIC SI ZUGRAV   


 ANUNT PRIVIND ANGAJAREA FARA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA  DE 6 LUNI, CONFORM PREVEDERILOR ART.16 CAP III DIN DECRETUL PRESEDINTELUI RAMANIEI PRVIND INSTITUIREA STARII DE URGENTA PE TERITORIUL RAMANIEI  


   ANUNT CONCURS - LUNA MARTIE 2020 (detalii) SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI ORGANIZEAZA CONCURS IN DATA DE 23.03.2020 ORA 10.00 PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT CU CONTRACT DE MUNCA PE DURATA NEDETERMINATA IN CADRUL SECTIEI PNEUMOLOGIE 2

 


 ANUNT ANULARE CONCURS DATORITA SITUATIEI EPIDEMIOLOGICE ACTUALE IN CONTEXTUL COVID-19  


 SITUATIA PRIVIND LOCURILE DE MUNCA VACANTE, ANUNT, TEMATICA, BIBLIOGRAFIE, FISA POSTULUI, FISA EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE PENTRU ASISTENT MEDICAL DEBUTANT  


 PROCEDURA OPERATIONALA 104-05 din august 2019, PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA FUNCTIILOR VACANTE-TEMPOAR VACANTE  


   ANUNT CONCURS - LUNA MAI 2019 (detalii) SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI ORGANIZEAZA CONCURS IN DATA DE 12.06.2019 ORA 10.00 PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ECONOMIST IA CU CONTRACT DE MUNCA PE DURATA NEDETERMINATA IN CADRUL BIROULUI FINANCIAR CONTABIL

 


 ANUNT FINAL IN URMA SUSTINERII CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE ECONOMIST IA,  IN CADRUL B.F.C.  


 ANUNT IN URMA VERIFICARII LUCRARILOR SCRISE DE CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ECONOMIST IA,  IN CADRUL B.F.C.  


 ANUNT IN URMA VERIFICARII DOSARELOR DEPUSE DE CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ECONOMIST IA,  IN CADRUL B.F.C.  


 ANUNT PRIVIND MODIFICAREA PERIOADEI DE VERIFICARE A DOSARELOR  


 SITUATE PRIVIND LOCURILE DE MUNCA VACANTE, ANUNT, TEMATICA, BIBLIOGRAFIE, FISA POSTULUI, FISA EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE PENTRU ECONOMIST IA  


 PROCEDURA OPERATIONALA 103-05 MAI, PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA FUNCTIILOR VACANTE-TEMPOAR VACANTE  


   ANUNT CONCURS - LUNA FEBRUARIE 2019 (detalii) SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI ORGANIZEAZA CONCURS IN DATA DE 18.03.2019 ORA 10 PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGRIJITOARE CURATENIE CU CONTRACT DE MUNCA PE DURATA NEDETERMINATA IN CADRUL DISPENSARULUI

 


 ANUNT FINAL IN URMA SUSTINERII CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE INGRIJITOARE DE CURATENIE IN CADRUL DISPENSARULUI TBC  


 ANUNT IN URMA SUSTINERII CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE INGRIJITOARE DE CURATENIE IN CADRUL DISPENSARULUI TBC  


 ANUNT IN URMA VERIFICARII LUCRARILOR SCRISE ALE CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE INGRIJITOARE DE CURATENIE IN CADRUL DISPENSARULUI TBC  


 ANUNT IN URMA VERIFICARII DOSARELOR DEPUSE DE CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE INGRIJITOARE DE CURATENIE IN CADRUL DISPENSARULUI TBC  


 SITUATIA LOCURILOR DE MUNCA VACANTE, ANUNT, TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE, FISA POSTULUI SI FISA FACTORILOR DE RISC  


PROCEDURA OPERATIONALA 2019-ORGANIZAREA CONCURSURILOR PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR VACANTE-TEMPORAR VACANTE


SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI ANUNTA REZULTATUL, IN URMA VERIFICARII DOSARELOR DEPUSE DE CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DE MEDIC SEF SECTIE

 

 

ANUNT IN URMA VERIFICARII DOSARELOR DEPUSE DE CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DE MEDIC SEF IN CADRUL SECTIEI PNEUMOLOGIE I SI II PUBLICAT IN VIATA MEDICALA. 

   ANUNT CONCURS - LUNA IUNIE 2018 (detalii)

   SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI ORGANIZEAZA CONCURS IN DATA DE 27.06.2018 ORA 10.00 PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ECONOMIST IA CU CONTRACT DE MUNCA PE DURATA NEDETERMINATA, LA BIROUL R.U.N.O.S. DIN STRUCTURA SPITALULUI
  

LOCURI DISPONIBILE

ANUNT FINAL IN URMA SUSTINERII CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI DE ECONOMIST IA LA BIROU R.U.N.O.S. 


ANUNT IN URMA VERIFICARII LUCRARILOR SCRISE ALE CANDIDATILOR INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCTIEI DE ECONOMIST IA LA BIROU R.U.N.O.S. 


ANUNT IN URMA SOLUTIONARII CONTESTATIEI DEPUSE, CU PRIVIRE LA DOSARUL DEPUS, IN VEDEREA INSCRIERII LA CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCTIEI DE ECONOMIST IA 


ANUNT IN URMA VERIFICARII DOSARELOR PENTRU CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPAREA A POSTULUI DE ECONOMIST IA,  IN CADRUL COMPARTIMENTULUI R.U.N.O.S. 


SITUATIE PRIVIND LOCURILE DE MUNCA VACANTE , ANUNT, TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA, FISA POSTULUI, FISA DE EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE PENTRU ECONOMIST IA
  

PROCEDURA OPERATIONALA - ORGANIZAREA CONCURSURILOR PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/TEMPORAR VACANTE

   SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI ORGANIZEAZA CONCURS IN DATA DE 02.07.2018 ORA 10.00 PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT CU CONTRACT DE MUNCA PE DURATA NEDETERMINATA, LA LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE DIN STRUCTURA SPITALULUI
  

LOCURI DISPONIBILE

ANUNT FINAL IN URMA SUSTINERII CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI DE STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT IN CADRUL LABORATORULUI DE ANALIZAE MEDICALE
  

ANUNT IN URMA VERIFICARII  LUCRARILOR SCRISE ALE CANDIDATILOR INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT IN CADRUL LABORATORULUI DE ANALIZAE MEDICALE
  

ANUNT IN URMA VERIFICARII DOSARELOR DEPUSE DE CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT IN CADRUL LABORATORULUI DE ANALIZAE MEDICALE
  

SITUATIE PRIVIND LOCURILE DE MUNCA VACANTE , ANUNT, TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA, FISA POSTULUI, FISA DE EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE PENTRU STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT
  

PROCEDURA OPERATIONALA - ORGANIZAREA CONCURSURILOR PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/TEMPORAR VACANTE

   ANUNT CONCURS - LUNA MAI 2018 (detalii) SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

 

ANUNT FINAL LA CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCTIEI DE DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL 


ANUNT VERIFICARE DOSARE PENTRU  CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCTIEI DE DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL 


ANUNT ,BIBLIOGRAFIA, TEME CADRU, REGULAMENT 


SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE DIRECTOR MEDICAL

 

ANUNT FINAL PENTRU CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPAREA FUNCTIEI DE DIRECTOR MEDICAL 


ANUNT VERIFICARE DOSARE PENTRU CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPAREA FUNCTIEI DE DIRECTOR MEDICAL 


ANUNT ,BIBLIOGRAFIA, TEME CADRU, REGULAMENT 


   ANUNT CONCURS - LUNA FEBRUARIE 2018 (detalii)    SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI ORGANIZEAZA CONCURS IN DATA DE 05.03.2018 ORA 9.30 PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ECONOMIST IA CU CONTRACT DE MUNCA PE DURATA NEDETERMINATA, LA BIROUL MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE DIN STRUCTURA SPITALULUI
  

 

LOCURI DISPONIBILE

ANUNT FINAL AL CANDIDATILOR INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ECONOMIST IA
  

ANUNT IN URMA VERIFICARII LUCRARILOR SCRISE ALE CANDIDATILOR INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ECONOMIST IA
  

PRECIZARI PRIVIND CONCURSUL ORGANIZAT IN DATA DE 05.03.2018
  

ANUNT IN URMA SOLUTIONARII CONTESTATIILOR DEPUSE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ECONOMIST IA, IN CADRUL COMPARTIMENTULUI MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

TEMATICA SI FISA DE EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ECONOMIST IA, IN CADRUL COMPARTIMENTULUI MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

SITUATIE PRIVIND LOCURILE DE MUNCA VACANTE , ANUNT, BIBLIOGRAFIA, FISA POSTULUI, PENTRU ECONOMIST IA
  

PROCEDURA OPERATIONALA - ORGANIZAREA CONCURSURILOR PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/TEMPORAR VACANTE

ERATA - BIBLIOGRAFIA CONCURS PENTRU ECONOMIST IA
  

ANUNT IN URMA VERIFICARII DOSARELOR DEPUSE DE CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ECONOMIST IA, IN CADRUL COMPARTIMENTULUI MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE


   ANUNT CONCURS - LUNA DECEMBRIE 2017 (detalii) ANUNT FINAL IN URMA SUSTINERII CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI DEBUTANTI IN CADRUL SECTIILOR PNEUMOLOGIE I SI PNEUMOLOGIE II

 

ANUNT FINAL IN URMA SUSTINERII CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI DEBUTANTI IN CADRUL SECTIILOR PNEUMOLOGIE I SI PNEUMOLOGIE II


ANUNT IN URMA VERIFICARII LUCRARILOR SCRISE ALE CANDIDATILOR INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE MUNCITOR NECALIFICAT IN CADRUL BLOCULUI ALIMENTAR CU CONTRACT DE MUNCA PE DURATA NEDETERMINATA

 

 

ANUNT IN URMA VERIFICARII LUCRARILOR SCRISE   ALE CANDIDATILOR INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE MUNCITOR NECALIFICAT IN CADRUL BLOCULUI ALIMENTAR 


ANUNT IN URMA VERIFICARII LUCRARILOR SCRISE ALE CANDIDATILOR INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI DEBUTANTI IN CADRUL SECTIEI PNEUMOLOGIE I SI PNEUMOLOGIE II

 

 

ANUNT IN URMA VERIFICARII LUCRARILOR SCRISE   ALE CANDIDATILOR INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE SISTENTI MEDICALI GENERALISTI DEBUTANTI IN CADRUL SECTIEI PNEUMOLOGIE I SI PNEUMOLOGIE II 


ANUNT IN URMA VERIFICARII DOSARELOR DEPUSE DE CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI DEBUTANTI IN CADRUL SECTIEI PNEUMOLOGIE I SI PNEUMOLOGIE II

 

 

ANUNT IN URMA VERIFICARII  DOSARELOR DEPUSE  ALE CANDIDATILOR INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE SISTENTI MEDICALI GENERALISTI DEBUTANTI IN CADRUL SECTIEI PNEUMOLOGIE I SI PNEUMOLOGIE II 


ANUNT IN URMA VERIFICARII DOSARELOR DEPUSE DE CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE MUNCITOR NECALIFICAT IN BLOCUL ALIMENTAR

 

 

ANUNT IN URMA VERIFICARII  DOSARELOR DEPUSE  ALE CANDIDATILOR INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE MUNCITOR NECALIFICAT IN BLOCUL ALIMENTAR 


   SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI ORGANIZEAZA CONCURS IN DATA DE 20.12.2017 ORA 9.30 PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR NECALIFICAT BLOC ALIMENTAR CU CONTRACT DE MUNCA PE DURATA NEDETERMINATA, LA BLOCUL ALIMENTAR DIN STRUCTURA SPITALULUI
  

LOCURI DISPONIBILE

SITUATIE PRIVIND LOCURILE DE MUNCA VACANTE , ANUNT, TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA, FISA POSTULUI, FISA DE EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE PENTRU MUNCITOR NECALIFICAT
  

PROCEDURA OPERATIONALA - ORGANIZAREA CONCURSURILOR PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/TEMPORAR VACANTE

   SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI ORGANIZEAZA CONCURS IN DATA DE 19.12.2017 ORA 9.30 PENTRU OCUPAREA A DOUA POSTURI DE ASISTENTI MEDICALI DEBUTANTI GENERALISTI, DUPA CUM URMEAZA: 1.UN POST DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT CU CONTRACT DE MUNCA PE DURATA NEDETERMINATA IN CADRUL SECTIEI PNEUMOLOGIE II, 2.UN POST DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT CU CONTRACT DE MUNCA PE DURATA DETERMINATA IN CADRUL SECTIEI PNEUMOLOGIE I
  

LOCURI DISPONIBILE

SITUATIE PRIVIND LOCURILE DE MUNCA VACANTE , ANUNT, TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA, FISA POSTULUI, FISA DE EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE PENTRU ASISTENTI
  

PROCEDURA OPERATIONALA - ORGANIZAREA CONCURSURILOR PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/TEMPORAR VACANTE

ANUNT IN URMA VERIFICARII LUCRARILOR SCRISE ALE CANDIDATILOR INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT IN DISPENSARUL TBC CU ATRIBUTII LA COMPARTIMENTUL BRONHOSCOPIE SI AMBULATORIU INTEGRAT

 

ANUNT IN URMA VERIFICARII  LUCRARILOR SCRISE  ALE CANDIDATILOR INSCRISI LA CONCURS 


ANUNT IN URMA VERIFICARII DOSARELOR DEPUSE DE CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT IN DISPENSARUL TBC CU ATRIBUTII LA COMPARTIMENTUL BRONHOSCOPIE SI AMBULATORIU INTEGRAT

ANUNT IN URMA VERIFICARII  DOSARELOR  PENTRU POSTUL DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT 


ANUNT FINAL IN URMA SUSTINERII CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI DE MUNCITOR NECALIFICAT BUCATARIE

ANUNT FINAL  PENTRU POSTUL DE MUNCITOR NECALIFICAT BUCATARIE 


ANUNT IN URMA VERIFICARII DOSARELOR DEPUSE DE CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE MUNCITOR NECALIFICAT BUCATARIE

ANUNT IN URMA VERIFICARII  DOSARELOR  PENTRU POSTUL DE MUNCITOR NECALIFICAT BUCATARIE 


 ANUNT CONCURS - LUNA OCTOMBRIE 2017 (detalii)    SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST CU CONTRACT DE MUNCA PE DURATA NEDETERMINATA, IN CADRUL DISPENSARULUI TBC CU ATRIBUTII LA COMPARTIMENTUL BRONHOSCOPIE SI AMBULATORIUL DE SPECIALITATE DIN STRUCTURA SPITALULUI
  

LOCURI DISPONIBILE

SITUATIE PRIVIND LOCURILE DE MUNCA VACANTE , ANUNT, TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA, FISA POSTULUI, FISA DE EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE
  

PROCEDURA OPERATIONALA - ORGANIZAREA CONCURSURILOR PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/TEMPORAR VACANTE

 ANUNT CONCURS - LUNA OCTOMBRIE 2017 (detalii)    SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE MUNCITOR NECALIFICAT CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA PE PERIOADA NEDETERMINATA IN CADRUL COMPARTIMENTULUI: BLOC ALIMENTAR
  

LOCURI DISPONIBILE

SITUATIE PRIVIND LOCURILE DE MUNCA VACANTE , ANUNT, TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA, FISA POSTULUI, FISA DE EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE
  

PROCEDURA OPERATIONALA - ORGANIZAREA CONCURSURILOR PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/TEMPORAR VACANTE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU FUNCTIA MANAGER - PERSOANA FIZICA

REZULTAT FINAL CONCURS MANAGER 

PROIECT DE MANAGEMENT 

PROCES VERBAL VERIFICARE DOSARE CANDIDATI PENTRU FUNCTIA DE MANAGER , PERSOANA FIZICA 

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE MANAGER-PERSOANA FIZICA

REGULAMENT

 

ANUNT REZULTAT FINAL PENTRU PARTICIPANTII INSCRISI LA CONCURSUL DE MUNCITOR NECALIFICAT BUCATARIE

 

ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA PENTRU PARTICIPANTII INSCRISI LA CONCURSUL DE MUNCITOR NECALIFICAT BUCATARIE

ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA PENTRU PARTICIPANTII INSCRISI LA CONCURSUL DE MUNCITOR NECALIFICAT BUCATARIE 


 

ANUNT VERIFICARE DOSAR PARTICIPATI INSCRISI LA CONCURSUL DE MUNCITOR NECALIFICAT BUCATARIE

ANUNT VERIFICARE DOSAR PENTRU POSTUL DE MUNCITOR NECALIFICAT BUCATARIE 


 ANUNT CONCURS - LUNA IULIE 2017 (detalii)    SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE MUNCITOR NECALIFICAT CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA PE PERIOADA NEDETERMINATA IN CADRUL COMPARTIMENTULUI: BLOC ALIMENTAR
  

LOCURI DISPONIBILE

SITUATIE PRIVIND LOCURILE DE MUNCA VACANTE
  

PROCEDURA OPERATIONALA - ORGANIZAREA CONCURSURILOR PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/TEMPORAR VACANTE

LOCURI DISPONIBILE


ANUNT REZULTAT FINAL PENTRU PARTICIPANTII INSCRISI LA CONCURSUL DE MUNCITOR NECALIFICAT BUCATARIE 

SITUATIE PRIVIND LOCURILE DE MUNCA PRIN TRANSFER

 


   ANUNT CONCURS - LUNA MARTIE 2017 (detalii)

DETALII PENTRU POSTUL DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA PE PERIOADA NEDETERMINATA IN CADRUL COMPARTIMENTULUI: PREVENIRE INFECTII ASOCIATE ACTIVITATII MEDICALE

ACTE NECESARE INSCRIERE CONCURS


   SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA PE PERIOADA NEDETERMINATA IN CADRUL COMPARTIMENTULUI: PREVENIRE INFECTII ASOCIATE ACTIVITATII MEDICALE
  

LOCURI DISPONIBILE

SITUATIE PRIVIND LOCURILE DE MUNCA VACANTE


PROCEDURA OPERATIONALA - ORGANIZAREA CONCURSURILOR PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/TEMPORAR VACANTE


IN DATA DE 01.03.2017, ORA 10:00, PROBA SCRISA

   - 1 POST DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA PE PERIOADA NEDETERMINATA IN CADRUL COMPARTIMENTULUI: PREVENIRE INFECTII ASOCIATE ACTIVITATII MEDICALE

ANUNT CONCURS - LUNA MARTIE 2017 (detalii)

DETALII PENTRU POSTUL DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA PE PERIOADA NEDETERMINATA IN CADRUL COMPARTIMENTULUI: PREVENIRE INFECTII ASOCIATE ACTIVITATII MEDICALE

ACTE NECESARE INSCRIERE CONCURS

TEMATICA CONCURS

FISA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA PE PERIOADA NEDETERMINATA IN CADRUL COMPARTIMENTULUI: PREVENIRE INFECTII ASOCIATE ACTIVITATII MEDICALE

ERATA

        ARHIVA ANUNTURI
Pentru a vizualiza aceste documente este necesara utilizarea programului Adobe Acrobat Reader

 

 

 

 

 

  DESPRE PROIECT

      Acest produs acopera necesitatile de evidenta, coordonare si control al activitatilor medicale, administrative si financiare care se desfasoara in spitale. Sistemul urmareste cresterea calitatii actului medical adresat pacientului, reducerea costurilor de administrare si optimizarea fluxului de activitate al institutiei. Sistemul este conceput sub forma modulara, ceea ce...

  LEGĂTURI UTILE

  0231-584.083


  ACCES e-MAIL


  CUM NE GASITI ?

      Spitalul de Pneumoftiziologie este situat pe Str. Trandafirilor, nr.24. Accesul se poate face pietonal sau cu masina din Bulevardul Mihai Eminescu sau din str. Nicolae Iorga.