COMITETUL DIRECTOR:
 • MANAGER: Lupascu Costel
 • DIRECTOR MEDICAL: Dr. GHERGHEL MIHAELA
 • DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL: Ec. Nita Luminita

Examene si concursuri


   ANUNT - LUNA  IANUARIE 2023 (detalii) 

 


ANUNT PRIVIND OCUPAREA , PRIN TRNSFER, PE PERIOADA NEDETERMINATA, A UNUI POST DE MUNCITOR NECALIFICAT-LENJEREASA IN CADRUL SPALATORIEI

  


 ANUNT   


 ANEXA 1  


 ANEXA 2  


ANUNT PRIVIND OCUPAREA , PRIN TRNSFER, PE PERIOADA NEDETERMINATA, A UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST IN CADRUL DISPENSARULUI TBC

  


 ANUNT   


 ANEXA 1  


 ANEXA 2   

   ANUNT - LUNA MARTIE 2022 (detalii) 

 


ANUNT PRIVIND OCUPAREA ,PRIN TRNSFER, PE PERIOADA NEDETERMINATA, A UNUI POST DE FARMACIST-SEF IN CADRUL FARMACIEI CU CIRCUIT INCHIS

  


 REZULTATUL PRIVIND ORDINEA DE TRANSFER A DOSARELOR DEPUSE IN VEDEREA OCUPARII POSTULUI DE FARMACIST SEF   


 CENTRALIZATOR CU DOSARE DEPUSE IN VEDEREA OCUPARII POSTULUI DE FARMACIST-SEF PRIN TRANSFER, PE PERIOADA NEDETERMINATA  


 ANUNT  


 CERERE SI DECLARATIE  


ANUNT PRIVIND ANGAJAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A UNUI MUNCITOR CALIFICAT - ELECTRICIAN

  


 ANUNT FINAL MUNCITOR CALIFICAT ELECTRICIAN   


 ANUNT REZULTAT NOTE MUNCITOR CALIFICAT ELECTRICIAN   


 ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA MUNCITOR CALIFICAT-ELECTRICIAN   


 ANUNT VERIFICARE DOSARE   


 ANUNT  


 CERERE SI DECLARATIE  


 FISA DE EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE  


 FISA POSTULUI 


 TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE  


ANUNT PRIVIND ANGAJAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A UNUI ASISTENT MEDICAL GENERALIST IN CADRUL SECTIEI PNEUMOLOGIE I

  


 ANUNT FINAL ASISTENT MEDICAL GENERALIST   


 ANUNT REZULTATE NOTE ASISTENT MEDICAL GENERALIST   


 ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA ASISTENT MEDICAL GENERALIST  


 ANUNT VERIFICARE DOSARE  


 ANUNT  


 CERERE SI DECLARATIE  


 FISA DE EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE  


 FISA POSTULUI 


 TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE  


   ANUNT - LUNA OCTOMBRIE 2021 (detalii) 


ANUNT PRIVIND ANGAJAREA FARA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA PENTRU 3 (TREI) POSTURI DE INGRIJITOARE DE CURATENIE PENTRU COVID-19

  


 ANUNT FINAL INGRIJITOARE DE CURATENIE  


 ANUNT VERIFICARE DOSARE INGRIJITOARE  


 ANUNT  


 FISA POST INGRIJITOARE DE CURATENIE 


 FISA DE EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE INGRIJITOARE DE CURATENIE  


 ANEXELE 1-5   


ANUNT PRIVIND ANGAJAREA FARA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA PENTRU 3 (TREI) POSTURI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST PENTRU COVID-19

  


 ANUNT FINAL  


 ANUNT INTERVIU  


 ANUNT VERIFICARE DOSARE SI AMANARE DATA INTERVIU ASISTENTI MEDICALI  


 ANUNT  


 FISA POST ASISTENT MEDICAL GENERALIST  


 FISA DE EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE ASISTENT MEDICAL GENERALIST   


 ANEXELE 1-5   


ANUNT PRIVIND ANGAJAREA FARA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA PENTRU 2 (DOUA) POSTURI DE INFIRMIER PENTRU COVID-19

  


 ANUNT FINAL 


 ANUNT VERIFICARE DOSARE INFIRMIERI  


 ANUNT  


 FISA POST INFIRMIERI  


 FISA DE EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE INFIRMIERI   


 ANEXELE 1-5   


ANUNT PRIVIND ANGAJAREA FARA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA PENTRU UN POST DE ASISTENT MEDICAL IN CADRUL SECTORULUI COVID-19

  


 ANUNT FINAL ASISTENT MEDICAL  


 ANUNT VERIFICARE DOSARE ASISTENT MEDICAL  


 ANUNT  


 FISA POST ASISTENT MEDICAL GENERALIST  


 FISA DE EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE ASISTENT MEDICAL GENERALIST   


 ANEXELE 1-5   


ANUNT NOU PRIVIND ANGAJAREA FARA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA PENTRU DOUA POSTURI DE INFIRMIER IN CADRUL SECTORULUI COVID-19

  


 ANUNT FINAL INFIRMIERI  


 ANUNT VERIFICARE DOSARE INFIRMIERI  


 ANUNT DE PRELUNGIRE A PERIOADEI DE DEPUNERE A DOSARELOR INFIRMIERI  


 ANUNT  


 FISA POST INFIRMIER   


 FISA DE EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE INFIRMIER   


 ANEXELE 1-5      ANUNT - LUNA AUGUST 2021 (detalii) 

 

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOȘANI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST REFERENT DE SPECIALITATE/CONSILIER ÎN CADRUL BIROULUI RUNOS, PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

  


 ANUNT FINAL  
 ANUNT REZULTAT NOTE  
 ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA REFERENT DE SPECIALITATE CONSILIER  

 ANUNȚ VERIFICARE DOSARE  


 ANUNȚ, TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE, FIȘA POSTULUI, FIȘA DE EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE  


 ANEXELE 1-5   


SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOȘANI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST- SECȚIA PNEUMOLOGIE I- PE DURATĂ DETERMINATĂ

  


 ANUNT FINAL  


 ANUNT REZULTAT NOTE  


 ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA ASISTENT MEDICAL GENERALIST  


 ANUNȚ VERIFICARE DOSARE  


 ANUNȚ, TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE, FIȘA POSTULUI, FIȘA DE EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE  


 ANEXELE 1-5   


ANUNT PRIVIND ANGAJAREA FARA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA A UNUI POST DE INFIRMIER(A) IN CADRUL SECTIEI PNEUMOLOGIE I

  


 ANUNT FINAL  


 ANUNT VERIFICARE DOSARE  


 ANUNT  


 FISA POSTULUI SI FISA DE EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE PENTRU POSTUL DE INFIRMIER  


 ANEXELE 1-6-PENTRU COMPLETAT SI SEMNAT  


 ORDINUL 905/2020  


ANUNT PRIVIND ANGAJAREA FARA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA A UNUI POST DE ECONOMIST IA IN CADRUL BIROULUI FINANCIAR CONTABIL

  


 ANUNT FINAL  


 ANUNT VERIFICARE DOSARE  


 ANUNT  


 FISA POSTULUI SI FISA DE EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE PENTRU POSTUL DE ECONOMIST  


 ANEXELE 1-6-PENTRU COMPLETAT SI SEMNAT  


 ORDINUL 905/2020  


ANUNT PRIVIND ANGAJAREA FARA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA A UNUI POST DE MEDIC RADIOLOG IN CADRUL LABORATORULUI DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

  


 ANUNT FINAL    


 ANUNT VERIFICARE DOSARE    


 ANUNT   


 ANEXELE 1-6-PENTRU COMPLETAT SI SEMNAT  


 ORDINUL 905/2020  


   ANUNT - LUNA MAI 2021 (detalii) 


CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZILOGIE BOTOSANI ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE MANAGER-PERSOANA FIZICA IN PERIOADA 06.05.2021-23.06.2021

  


 REZULTAT FINAL   


 ANUNT REFERITOR LA REZULTATUL CONTESTATIEI PRIVIND SUSTINEREA PREOBEI PROIECTULUI DE MANAGEMENT   


 ANUNT PRIVIND REZULTATUL SUSTINERII PUBLICE A PROIECTULUI DE MANAGEMENT SI A EVALUARII ABILITATILOR MANAGERIALE   


 PROIECT DE MANAGEMENT DOSAR NR: 4196   


 ANUNT REZULTATE CONTESTATII PRIVIND VERIFICAREA DOSARELOR   


 COMPLETARE ANUNT VERIFICARE DOSARE   


 ANUNT VERIFICARE DOSARE   


 ANUNT   


 BIBLIOGRAFIE  


 REGULAMENT  


 TEMELE-CADRU  


   ANUNT - LUNA APRILIE 2021 (detalii) 


ANUNT PRIVIND ANGAJAREA FARA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA A UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL IN CADRUL SECTIEI DE PNEUMOLOGIE I - SECTOR COVID-19

  


 ANUNT FINAL  


 ANUNT VERIFICARE DOSARE DEPUSE  


 ANUNT  


 FISA POSTULUI SI FISA DE EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE PENTRU POSTUL DE ASISTENT MEDICAL   


 ANEXELE 1-6-PENTRU COMPLETAT SI SEMNAT  


 ORDINUL 905/2020  


   ANUNT - LUNA MARTIE 2021 (detalii) 


ANUNT NOU PRIVIND ANGAJAREA FARA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA A UNUI POST DE MUNCITOR CALIFICAT ZIDAR / ZUGRAV IN CADRUL DISPENSARULUI TB

  


 ANUNT FINAL 


 ANUNT VERIFICARE  DOSARE DEPUSE 


 ANUNT PRELUNGIRE PERIOADA DEPUNERE DOSARE 


 ANUNT NOU 


 FISA POSTULUI SI FISA DE EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE PENTRU POSTUL DE ZIDAR-ZUGRAV   


 ANEXELE 1-6-PENTRU COMPLETAT SI SEMNAT  


 ORDINUL 905/2020  

ANUNT PRIVIND ANGAJAREA FARA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA A DOUA POSTURI DE PAZNIC

  


 ANUNT FINAL   


 ANUNT VERIFICARI DOSARE DEPUSE   


 ANUNT 2 PRELUNGIRE PERIOADA DEPUNERE DOSARE   


 ANUNT PRELUNGIRE PERIOADA DEPUNERE DOSARE   


 ANUNT   


 FISA POSTULUI SI FISA DE EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE PENTRU POSTUL DE PAZNIC   


 ANEXELE 1-6-PENTRU COMPLETAT SI SEMNAT  


 ORDINUL 905/2020  


ANUNT PRIVIND ANGAJAREA FARA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA A UNUI POST DE REFERENT DE SPECIALITATE / CONSILIER CU STUDII SUPERIOARE IN CADRUL BIROULUI RUNOS

  


 ANUNT FINAL   

 ANUNT VERIFICARE DOSARE   


 ANUNT   


 FISA POSTULUI SI FISA DE EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE PENTRU POSTUL DE CONSILIER STUDII SUPERIOARE RUNOS   


 ANEXELE 1-6-PENTRU COMPLETAT SI SEMNAT  


 ORDINUL 905/2020  


ANUNT PRIVIND ANGAJAREA FARA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA A UNUI POST DE MUNCITOR CALIFICAT ZIDAR / ZUGRAV IN CADRUL DISPENSARULUI TB

  


 ANUNT FINAL   


 ANUNT VERIFICARE DOSARE   


 ANUNT   


 FISA POSTULUI SI FISA DE EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE PENTRU POSTUL DE ZIDAR-ZUGRAV   


 ANEXELE 1-6-PENTRU COMPLETAT SI SEMNAT  


 ORDINUL 905/2020  


ANUNT PRIVIND ANGAJAREA FARA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA A UNUI POST DE INFIRMIER / INFIRMIERA IN CADRUL SECTIEI COVID-19

  


 ANUNT FINAL   

 ANUNT PRIVIND VERIFICAREA DOSARELOR   


 ANUNT   


 FISA POSTULUI SI FISA DE EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE PENTRU POSTUL DE INFIRMIER   


 ANEXELE 1-6-PENTRU COMPLETAT SI SEMNAT  


 ORDINUL 905/2020  


   ANUNT - LUNA DECEMBRIE 2020 (detalii) 

ANUNT PRIVIND OCUPAREA UNUI POST DE FARMACIST SEF DIN CADRUL FARMACIEI CU CIRCUIT INCHIS A SPITALULUI, PRIN TRANSFER LA CERERE

  


 ANUNT FINAL  


 ANUNT VERIFICARE DOSARE FARMACIST 21.12.2020  


 ANUNT 17 decembrie 2020  


 ANUNT  


ANUNT PRIVIND ANGAJAREA FARA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA PENTRU POSTUL DE REFERENT DEBUTANT -  COMPARTIMENT RUNOS

 ANUNT FINAL  


ANUNT VERIFICARE DOSARE upload/1/Verificare_dosare_referent_runos_2020.pdf

 


 ANUNT ANGAJARE  


 ANEXELE 1-6-PENTRU COMPLETAT SI SEMNAT  


 ORDINUL 905/2020  


   ANUNT CONCURS - LUNA NOIEMBRIE 2020 (detalii) 


SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA URMATOARELOR POSTURI: 1 POST DE LACATUS MECANIC; 1 POST DE ZIDAR-ZUGRAV - DURATA NEDETERMINATA

  


 ANUNT FINAL ZIDAR-ZUGRAV  


 ANUNT REZULTATE NOTE ZIDAR-ZUGRAV  


 ANUNT FINAL LACATUS MECANIC  


 ANUNT REZULTATE NOTE LACATUS MECANIC  


 ANUNT VERIFICARE LUCRARI SCRISE LACATUS MECANIC  


 ANUNT VERIFICARE LUCRARI SCRISE ZIDAR-ZUGRAV  


 VERIFICARE DOSARE ZIDAR-ZUGRAV  


 VERIFICARE DOSARE LACATUS MECANIC  


 ANUNT ,CERERE DE  INSCRIERE, DECLARATIE PE PROPIE RASPUNDERE, FISA POSTULUI   


 TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE LACATUS MECANIC SI ZIDAR-ZUGRAV   


 FISA DE EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE PENTRU POSTURILE DE LACATUS MECANIC SI ZIDAR-ZUGRAV  


SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE INFIRMIERA - SECTIA PNEUMOLOGIE II - DURATA NEDETERMINATA

  


 ANUNT FINAL INFIRMIERA  


 ANUNT REZULTATE NOTE INFIRMIERA  


 ANUNT LUCRARI SCRISE INFIRMIERA  


 VERIFICARE DOSARE INFIRMIERA  


 ANUNT ,CERERE DE  INSCRIERE, DECLARATIE PE PROPIE RASPUNDERE, TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE, FISA POSTULUI   


 FISA DE EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE INFIRMIERA  


SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST - SECTIA PNEUMOLOGIE II - DURATA NEDETERMINATA

  


 ANUNT FINAL ASISTENT MEDICAL  


 ANUNT REZULTATE NOTE ASISTENT MEDICAL  


 ANUNT LUCRARI SCRISE ASISTENT MEDICAL GENERALIST   


 VERIFICARE DOSARE ASISTENT MEDICAL GENERALIST   


 ANUNT ,CERERE DE  INSCRIERE, DECLARATIE PE PROPIE RASPUNDERE, TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE, FISA POSTULUI   


 FISA DE EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE ASISTENT MEDICAL  


ANUNT NOU PRIVIND ANGAJAREA FARA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA A DOUA POSTURI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST, PENTRU SECTIA I si COMPARTIMENT PRIMIRE

  


 ANUNT FINAL CONCURS   


 ANUNT VERIFICARE DOSARE   


 ANUNT NOU   


 ANEXELE 1-6-PENTRU COMPLETAT SI SEMNAT  


 ORDINUL 905/2020  


ANUNT PRIVIND ANGAJAREA FARA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA A DOUA POSTURI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST, PENTRU SECTIA I si COMPARTIMENT PRIMIRE

  


 ANUNT VERIFICARE DOSARE   


 ANUNT   


 ANEXELE 1-6-PENTRU COMPLETAT SI SEMNAT  


 ORDINUL 905/2020  


   ANUNT CONCURS - LUNA OCTOMBRIE 2020 (detalii) 


CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU FUNCTIA MANAGER - PERSOANA FIZICA

  


 ANUNT ANULARE CONCURS   


 ANUNT CONCURS   


 BIBLIOGRAFIE CONCURS  


 REGULAMENT ORGANIZARE SI DESFASURARE CONCURS  

ANUNT OCUPARE POST ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PRIN TRANSFER

  


 ANUNT FINAL OCUPARE POST ASISTENT MEDICAL PRIN TRANSFER  


 ANUNT OCUPARE POST ASISTENT MEDICAL PRIN TRANSFER  


 ANUNT VERIFICARE DOSARE  


 ANUNT ASISTENT MEDICAL PRIN TRANSFER  


ANUNT NOU PRIVIND ANGAJAREA FARA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA PENTRU POSTUL DE MUNCITOR CALIFICAT - ZIDAR

  


 ANUNT FINAL ZIDAR   


 ANUNT VERIFICARE DOSARE  


 ANUNT ANGAJARE   


 ANEXELE 1-6-PENTRU COMPLETAT SI SEMNAT  


 ORDINUL 905/2020  


ANUNT PRIVIND ANGAJAREA FARA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA PENTRU POSTUL DE MUNCITOR CALIFICAT - ZIDAR

  


 ANUNT VERIFICARE DOSARE   


 ANUNT ANGAJARE   


 ANEXELE 1-6-PENTRU COMPLETAT SI SEMNAT  


 ORDINUL 905/2020  


   ANUNT CONCURS - LUNA MAI 2020 (detalii) ANUNT PRIVIND ANGAJAREA FARA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA DE 6 LUNI, CONFORM PREVEDERILOR ART.16 CAP III DIN DECRETUL PRESEDINTELUI RAMANIEI PRVIND INSTITUIREA STARII DE URGENTA PE TERITORIUL RAMANIEI PENTRU POSTUL DE 1 ASISTENT MEDICAL si 3 POSTURI DE INFIRMIERA

 


 ANUNT PRIVIND REZULTATELE OBTINUTE DE CONCURENTII INSCRISI PENTRU POSTUL DE AS. MEDICAL SI INFIRMIERA  


 ANUNT IN URMA VERIFICARII DOSARELOR DEPUSE DE CANDIDATII PARTICIPANTI PENTRU POSTUL DE AS. MEDICAL SI POSTURILOR DE INFIRMIERE  


 ANUNT PRIVIND ANGAJAREA FARA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA DE 6 LUNI, CONFORM PREVEDERILOR ART.16 CAP III DIN DECRETUL PRESEDINTELUI RAMANIEI PRVIND INSTITUIREA STARII DE URGENTA PE TERITORIUL RAMANIE PENTRU POSTUL DE 1 ASISTENT MEDICAL si 3 POSTURI DE INFIRMIERA  


ANUNT PRIVIND ANGAJAREA FARA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA DE 6 LUNI PENTRU POSTUL DE ZUGRAV si LACATUS MECANIC

 


 REZULTATE OBTINUTE DE CONCURENTII INSCRISI IN VEDEREA ANGAJARII PENTRU POSTUL DE ZUGRAV SI LACATUS MECANIC   


 ANUNT IN URMA VERIFICARII DOSARELOR DEPUSE DE CANDIDATII PARTICIPANTI PENTRU POSTUL DE LACATUS MECANIC SI ZUGRAV   


 ANUNT PRIVIND ANGAJAREA FARA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA  DE 6 LUNI, CONFORM PREVEDERILOR ART.16 CAP III DIN DECRETUL PRESEDINTELUI RAMANIEI PRVIND INSTITUIREA STARII DE URGENTA PE TERITORIUL RAMANIEI  


   ANUNT CONCURS - LUNA MARTIE 2020 (detalii) SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI ORGANIZEAZA CONCURS IN DATA DE 23.03.2020 ORA 10.00 PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT CU CONTRACT DE MUNCA PE DURATA NEDETERMINATA IN CADRUL SECTIEI PNEUMOLOGIE 2

 


 ANUNT ANULARE CONCURS DATORITA SITUATIEI EPIDEMIOLOGICE ACTUALE IN CONTEXTUL COVID-19  


 SITUATIA PRIVIND LOCURILE DE MUNCA VACANTE, ANUNT, TEMATICA, BIBLIOGRAFIE, FISA POSTULUI, FISA EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE PENTRU ASISTENT MEDICAL DEBUTANT  


 PROCEDURA OPERATIONALA 104-05 din august 2019, PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA FUNCTIILOR VACANTE-TEMPOAR VACANTE  


   ANUNT CONCURS - LUNA MAI 2019 (detalii) SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI ORGANIZEAZA CONCURS IN DATA DE 12.06.2019 ORA 10.00 PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ECONOMIST IA CU CONTRACT DE MUNCA PE DURATA NEDETERMINATA IN CADRUL BIROULUI FINANCIAR CONTABIL

 


 ANUNT FINAL IN URMA SUSTINERII CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE ECONOMIST IA,  IN CADRUL B.F.C.  


 ANUNT IN URMA VERIFICARII LUCRARILOR SCRISE DE CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ECONOMIST IA,  IN CADRUL B.F.C.  


 ANUNT IN URMA VERIFICARII DOSARELOR DEPUSE DE CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ECONOMIST IA,  IN CADRUL B.F.C.  


 ANUNT PRIVIND MODIFICAREA PERIOADEI DE VERIFICARE A DOSARELOR  


 SITUATE PRIVIND LOCURILE DE MUNCA VACANTE, ANUNT, TEMATICA, BIBLIOGRAFIE, FISA POSTULUI, FISA EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE PENTRU ECONOMIST IA  


 PROCEDURA OPERATIONALA 103-05 MAI, PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA FUNCTIILOR VACANTE-TEMPOAR VACANTE  


   ANUNT CONCURS - LUNA FEBRUARIE 2019 (detalii) SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI ORGANIZEAZA CONCURS IN DATA DE 18.03.2019 ORA 10 PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGRIJITOARE CURATENIE CU CONTRACT DE MUNCA PE DURATA NEDETERMINATA IN CADRUL DISPENSARULUI

 


 ANUNT FINAL IN URMA SUSTINERII CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE INGRIJITOARE DE CURATENIE IN CADRUL DISPENSARULUI TBC  


 ANUNT IN URMA SUSTINERII CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE INGRIJITOARE DE CURATENIE IN CADRUL DISPENSARULUI TBC  


 ANUNT IN URMA VERIFICARII LUCRARILOR SCRISE ALE CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE INGRIJITOARE DE CURATENIE IN CADRUL DISPENSARULUI TBC  


 ANUNT IN URMA VERIFICARII DOSARELOR DEPUSE DE CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE INGRIJITOARE DE CURATENIE IN CADRUL DISPENSARULUI TBC  


 SITUATIA LOCURILOR DE MUNCA VACANTE, ANUNT, TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE, FISA POSTULUI SI FISA FACTORILOR DE RISC  


PROCEDURA OPERATIONALA 2019-ORGANIZAREA CONCURSURILOR PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR VACANTE-TEMPORAR VACANTE


SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI ANUNTA REZULTATUL, IN URMA VERIFICARII DOSARELOR DEPUSE DE CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DE MEDIC SEF SECTIE

 

 

ANUNT IN URMA VERIFICARII DOSARELOR DEPUSE DE CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DE MEDIC SEF IN CADRUL SECTIEI PNEUMOLOGIE I SI II PUBLICAT IN VIATA MEDICALA. 

   ANUNT CONCURS - LUNA IUNIE 2018 (detalii)

   SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI ORGANIZEAZA CONCURS IN DATA DE 27.06.2018 ORA 10.00 PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ECONOMIST IA CU CONTRACT DE MUNCA PE DURATA NEDETERMINATA, LA BIROUL R.U.N.O.S. DIN STRUCTURA SPITALULUI
  

LOCURI DISPONIBILE

ANUNT FINAL IN URMA SUSTINERII CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI DE ECONOMIST IA LA BIROU R.U.N.O.S. 


ANUNT IN URMA VERIFICARII LUCRARILOR SCRISE ALE CANDIDATILOR INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCTIEI DE ECONOMIST IA LA BIROU R.U.N.O.S. 


ANUNT IN URMA SOLUTIONARII CONTESTATIEI DEPUSE, CU PRIVIRE LA DOSARUL DEPUS, IN VEDEREA INSCRIERII LA CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCTIEI DE ECONOMIST IA 


ANUNT IN URMA VERIFICARII DOSARELOR PENTRU CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPAREA A POSTULUI DE ECONOMIST IA,  IN CADRUL COMPARTIMENTULUI R.U.N.O.S. 


SITUATIE PRIVIND LOCURILE DE MUNCA VACANTE , ANUNT, TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA, FISA POSTULUI, FISA DE EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE PENTRU ECONOMIST IA
  

PROCEDURA OPERATIONALA - ORGANIZAREA CONCURSURILOR PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/TEMPORAR VACANTE

   SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI ORGANIZEAZA CONCURS IN DATA DE 02.07.2018 ORA 10.00 PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT CU CONTRACT DE MUNCA PE DURATA NEDETERMINATA, LA LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE DIN STRUCTURA SPITALULUI
  

LOCURI DISPONIBILE

ANUNT FINAL IN URMA SUSTINERII CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI DE STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT IN CADRUL LABORATORULUI DE ANALIZAE MEDICALE
  

ANUNT IN URMA VERIFICARII  LUCRARILOR SCRISE ALE CANDIDATILOR INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT IN CADRUL LABORATORULUI DE ANALIZAE MEDICALE
  

ANUNT IN URMA VERIFICARII DOSARELOR DEPUSE DE CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT IN CADRUL LABORATORULUI DE ANALIZAE MEDICALE
  

SITUATIE PRIVIND LOCURILE DE MUNCA VACANTE , ANUNT, TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA, FISA POSTULUI, FISA DE EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE PENTRU STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT
  

PROCEDURA OPERATIONALA - ORGANIZAREA CONCURSURILOR PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/TEMPORAR VACANTE

   ANUNT CONCURS - LUNA MAI 2018 (detalii) SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

 

ANUNT FINAL LA CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCTIEI DE DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL 


ANUNT VERIFICARE DOSARE PENTRU  CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCTIEI DE DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL 


ANUNT ,BIBLIOGRAFIA, TEME CADRU, REGULAMENT 


SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE DIRECTOR MEDICAL

 

ANUNT FINAL PENTRU CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPAREA FUNCTIEI DE DIRECTOR MEDICAL 


ANUNT VERIFICARE DOSARE PENTRU CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPAREA FUNCTIEI DE DIRECTOR MEDICAL 


ANUNT ,BIBLIOGRAFIA, TEME CADRU, REGULAMENT 


   ANUNT CONCURS - LUNA FEBRUARIE 2018 (detalii)    SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI ORGANIZEAZA CONCURS IN DATA DE 05.03.2018 ORA 9.30 PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ECONOMIST IA CU CONTRACT DE MUNCA PE DURATA NEDETERMINATA, LA BIROUL MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE DIN STRUCTURA SPITALULUI
  

 

LOCURI DISPONIBILE

ANUNT FINAL AL CANDIDATILOR INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ECONOMIST IA
  

ANUNT IN URMA VERIFICARII LUCRARILOR SCRISE ALE CANDIDATILOR INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ECONOMIST IA
  

PRECIZARI PRIVIND CONCURSUL ORGANIZAT IN DATA DE 05.03.2018
  

ANUNT IN URMA SOLUTIONARII CONTESTATIILOR DEPUSE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ECONOMIST IA, IN CADRUL COMPARTIMENTULUI MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

TEMATICA SI FISA DE EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ECONOMIST IA, IN CADRUL COMPARTIMENTULUI MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

SITUATIE PRIVIND LOCURILE DE MUNCA VACANTE , ANUNT, BIBLIOGRAFIA, FISA POSTULUI, PENTRU ECONOMIST IA
  

PROCEDURA OPERATIONALA - ORGANIZAREA CONCURSURILOR PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/TEMPORAR VACANTE

 

ERATA - BIBLIOGRAFIA CONCURS PENTRU ECONOMIST IA
  

ANUNT IN URMA VERIFICARII DOSARELOR DEPUSE DE CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ECONOMIST IA, IN CADRUL COMPARTIMENTULUI MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE


   ANUNT CONCURS - LUNA DECEMBRIE 2017 (detalii) ANUNT FINAL IN URMA SUSTINERII CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI DEBUTANTI IN CADRUL SECTIILOR PNEUMOLOGIE I SI PNEUMOLOGIE II

 

ANUNT FINAL IN URMA SUSTINERII CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI DEBUTANTI IN CADRUL SECTIILOR PNEUMOLOGIE I SI PNEUMOLOGIE II


ANUNT IN URMA VERIFICARII LUCRARILOR SCRISE ALE CANDIDATILOR INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE MUNCITOR NECALIFICAT IN CADRUL BLOCULUI ALIMENTAR CU CONTRACT DE MUNCA PE DURATA NEDETERMINATA

 

 

ANUNT IN URMA VERIFICARII LUCRARILOR SCRISE   ALE CANDIDATILOR INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE MUNCITOR NECALIFICAT IN CADRUL BLOCULUI ALIMENTAR 


ANUNT IN URMA VERIFICARII LUCRARILOR SCRISE ALE CANDIDATILOR INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI DEBUTANTI IN CADRUL SECTIEI PNEUMOLOGIE I SI PNEUMOLOGIE II

 

 

ANUNT IN URMA VERIFICARII LUCRARILOR SCRISE   ALE CANDIDATILOR INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE SISTENTI MEDICALI GENERALISTI DEBUTANTI IN CADRUL SECTIEI PNEUMOLOGIE I SI PNEUMOLOGIE II 


ANUNT IN URMA VERIFICARII DOSARELOR DEPUSE DE CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI DEBUTANTI IN CADRUL SECTIEI PNEUMOLOGIE I SI PNEUMOLOGIE II

 

 

ANUNT IN URMA VERIFICARII  DOSARELOR DEPUSE  ALE CANDIDATILOR INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE SISTENTI MEDICALI GENERALISTI DEBUTANTI IN CADRUL SECTIEI PNEUMOLOGIE I SI PNEUMOLOGIE II 


ANUNT IN URMA VERIFICARII DOSARELOR DEPUSE DE CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE MUNCITOR NECALIFICAT IN BLOCUL ALIMENTAR

 

 

ANUNT IN URMA VERIFICARII  DOSARELOR DEPUSE  ALE CANDIDATILOR INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE MUNCITOR NECALIFICAT IN BLOCUL ALIMENTAR 


   SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI ORGANIZEAZA CONCURS IN DATA DE 20.12.2017 ORA 9.30 PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR NECALIFICAT BLOC ALIMENTAR CU CONTRACT DE MUNCA PE DURATA NEDETERMINATA, LA BLOCUL ALIMENTAR DIN STRUCTURA SPITALULUI
  

LOCURI DISPONIBILE

SITUATIE PRIVIND LOCURILE DE MUNCA VACANTE , ANUNT, TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA, FISA POSTULUI, FISA DE EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE PENTRU MUNCITOR NECALIFICAT
  

PROCEDURA OPERATIONALA - ORGANIZAREA CONCURSURILOR PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/TEMPORAR VACANTE

   SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI ORGANIZEAZA CONCURS IN DATA DE 19.12.2017 ORA 9.30 PENTRU OCUPAREA A DOUA POSTURI DE ASISTENTI MEDICALI DEBUTANTI GENERALISTI, DUPA CUM URMEAZA: 1.UN POST DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT CU CONTRACT DE MUNCA PE DURATA NEDETERMINATA IN CADRUL SECTIEI PNEUMOLOGIE II, 2.UN POST DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT CU CONTRACT DE MUNCA PE DURATA DETERMINATA IN CADRUL SECTIEI PNEUMOLOGIE I
  

LOCURI DISPONIBILE

SITUATIE PRIVIND LOCURILE DE MUNCA VACANTE , ANUNT, TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA, FISA POSTULUI, FISA DE EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE PENTRU ASISTENTI
  

PROCEDURA OPERATIONALA - ORGANIZAREA CONCURSURILOR PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/TEMPORAR VACANTE

ANUNT IN URMA VERIFICARII LUCRARILOR SCRISE ALE CANDIDATILOR INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT IN DISPENSARUL TBC CU ATRIBUTII LA COMPARTIMENTUL BRONHOSCOPIE SI AMBULATORIU INTEGRAT

 

ANUNT IN URMA VERIFICARII  LUCRARILOR SCRISE  ALE CANDIDATILOR INSCRISI LA CONCURS 


ANUNT IN URMA VERIFICARII DOSARELOR DEPUSE DE CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT IN DISPENSARUL TBC CU ATRIBUTII LA COMPARTIMENTUL BRONHOSCOPIE SI AMBULATORIU INTEGRAT

ANUNT IN URMA VERIFICARII  DOSARELOR  PENTRU POSTUL DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT 


ANUNT FINAL IN URMA SUSTINERII CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI DE MUNCITOR NECALIFICAT BUCATARIE

ANUNT FINAL  PENTRU POSTUL DE MUNCITOR NECALIFICAT BUCATARIE 


ANUNT IN URMA VERIFICARII DOSARELOR DEPUSE DE CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE MUNCITOR NECALIFICAT BUCATARIE

ANUNT IN URMA VERIFICARII  DOSARELOR  PENTRU POSTUL DE MUNCITOR NECALIFICAT BUCATARIE 


 ANUNT CONCURS - LUNA OCTOMBRIE 2017 (detalii)    SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST CU CONTRACT DE MUNCA PE DURATA NEDETERMINATA, IN CADRUL DISPENSARULUI TBC CU ATRIBUTII LA COMPARTIMENTUL BRONHOSCOPIE SI AMBULATORIUL DE SPECIALITATE DIN STRUCTURA SPITALULUI
  

LOCURI DISPONIBILE

SITUATIE PRIVIND LOCURILE DE MUNCA VACANTE , ANUNT, TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA, FISA POSTULUI, FISA DE EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE
  

PROCEDURA OPERATIONALA - ORGANIZAREA CONCURSURILOR PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/TEMPORAR VACANTE

 ANUNT CONCURS - LUNA OCTOMBRIE 2017 (detalii)    SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE MUNCITOR NECALIFICAT CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA PE PERIOADA NEDETERMINATA IN CADRUL COMPARTIMENTULUI: BLOC ALIMENTAR
  

LOCURI DISPONIBILE

SITUATIE PRIVIND LOCURILE DE MUNCA VACANTE , ANUNT, TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA, FISA POSTULUI, FISA DE EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE
  

PROCEDURA OPERATIONALA - ORGANIZAREA CONCURSURILOR PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/TEMPORAR VACANTE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU FUNCTIA MANAGER - PERSOANA FIZICA

REZULTAT FINAL CONCURS MANAGER 

PROIECT DE MANAGEMENT 

PROCES VERBAL VERIFICARE DOSARE CANDIDATI PENTRU FUNCTIA DE MANAGER , PERSOANA FIZICA 

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE MANAGER-PERSOANA FIZICA

REGULAMENT

 

ANUNT REZULTAT FINAL PENTRU PARTICIPANTII INSCRISI LA CONCURSUL DE MUNCITOR NECALIFICAT BUCATARIE

 

ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA PENTRU PARTICIPANTII INSCRISI LA CONCURSUL DE MUNCITOR NECALIFICAT BUCATARIE

ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA PENTRU PARTICIPANTII INSCRISI LA CONCURSUL DE MUNCITOR NECALIFICAT BUCATARIE 


 

ANUNT VERIFICARE DOSAR PARTICIPATI INSCRISI LA CONCURSUL DE MUNCITOR NECALIFICAT BUCATARIE

ANUNT VERIFICARE DOSAR PENTRU POSTUL DE MUNCITOR NECALIFICAT BUCATARIE 


 ANUNT CONCURS - LUNA IULIE 2017 (detalii)    SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE MUNCITOR NECALIFICAT CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA PE PERIOADA NEDETERMINATA IN CADRUL COMPARTIMENTULUI: BLOC ALIMENTAR
  

LOCURI DISPONIBILE

SITUATIE PRIVIND LOCURILE DE MUNCA VACANTE
  

PROCEDURA OPERATIONALA - ORGANIZAREA CONCURSURILOR PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/TEMPORAR VACANTE

LOCURI DISPONIBILE


ANUNT REZULTAT FINAL PENTRU PARTICIPANTII INSCRISI LA CONCURSUL DE MUNCITOR NECALIFICAT BUCATARIE 

SITUATIE PRIVIND LOCURILE DE MUNCA PRIN TRANSFER

 


   ANUNT CONCURS - LUNA MARTIE 2017 (detalii)

DETALII PENTRU POSTUL DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA PE PERIOADA NEDETERMINATA IN CADRUL COMPARTIMENTULUI: PREVENIRE INFECTII ASOCIATE ACTIVITATII MEDICALE

ACTE NECESARE INSCRIERE CONCURS


   SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA PE PERIOADA NEDETERMINATA IN CADRUL COMPARTIMENTULUI: PREVENIRE INFECTII ASOCIATE ACTIVITATII MEDICALE
  

LOCURI DISPONIBILE

SITUATIE PRIVIND LOCURILE DE MUNCA VACANTE


PROCEDURA OPERATIONALA - ORGANIZAREA CONCURSURILOR PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/TEMPORAR VACANTE


IN DATA DE 01.03.2017, ORA 10:00, PROBA SCRISA

   - 1 POST DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA PE PERIOADA NEDETERMINATA IN CADRUL COMPARTIMENTULUI: PREVENIRE INFECTII ASOCIATE ACTIVITATII MEDICALE

ANUNT CONCURS - LUNA MARTIE 2017 (detalii)

DETALII PENTRU POSTUL DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA PE PERIOADA NEDETERMINATA IN CADRUL COMPARTIMENTULUI: PREVENIRE INFECTII ASOCIATE ACTIVITATII MEDICALE

ACTE NECESARE INSCRIERE CONCURS

TEMATICA CONCURS

FISA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA PE PERIOADA NEDETERMINATA IN CADRUL COMPARTIMENTULUI: PREVENIRE INFECTII ASOCIATE ACTIVITATII MEDICALE

ERATA

        ARHIVA ANUNTURI
Pentru a vizualiza aceste documente este necesara utilizarea programului Adobe Acrobat Reader

 

 

 

 

 

  DESPRE PROIECT

      Acest produs acopera necesitatile de evidenta, coordonare si control al activitatilor medicale, administrative si financiare care se desfasoara in spitale. Sistemul urmareste cresterea calitatii actului medical adresat pacientului, reducerea costurilor de administrare si optimizarea fluxului de activitate al institutiei. Sistemul este conceput sub forma modulara, ceea ce...

  LEGĂTURI UTILE

  0231-584.083


  ACCES e-MAIL


  CUM NE GASITI ?

      Spitalul de Pneumoftiziologie este situat pe Str. Trandafirilor, nr.24. Accesul se poate face pietonal sau cu masina din Bulevardul Mihai Eminescu sau din str. Nicolae Iorga.