Institutii partenere

Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani împreună cu partenerii săi desfășoară programe comune în vederea creșterii nivelului calității serviciilor medicale. Aceste programe se dezvoltă în domeniul sanatatii,  impreuna cu partenerii traditionali: Ministerul Sănătății, Consiliul Judetean Botosani, Primaria Municipiului Botosani, Colegiul Medicilor din România, Direcția de Sanatate Publica Botosani, Casa de Asigurari de Sanatate Botosani, Spitalul Judetean Mavromati Botosani, Spitalul de Recuperare Botosani.


PROGRAMUL PRINCIPAL IN CARE INSTITUTIA ESTE PARTE:„Programul Național de Control al Tuberculozei” (PNCT)

Strategia Nationala de Control a Tuberculozei se incadreaza in Strategia de Tara a Romaniei care are la baza Directiile stabilite de catre Planul Global OMS de stopare a tuberculozei si ofera cadrul necesar dezvoltarii si armonizarii legislatiei si reglementarile nationale cu cele europene, in contextul aderarii tarii noastre la UE.

Programul National de Control al Tuberculozei (PNCT) este coordonat de catre Ministerul Sanatatii Publice prin Directia Generala de Sanatate publica si de Comisia de Pneumoftiziologie. Managementul programului este realizat de Unitatea Centrala de Management (UCM) din cadrul Institutului National de Pneumologie « Marius Nasta » Bucuresti.

La nivelul tarii, managementul PNCT este realizat de catre Agentia de Sanatate Publica si de 50 coordonatori tehnici judeteni (sau manageri) : 41 pentru fiecare judet, 6 pentru fiecare sector din Bucuresti si cate unul din partea Ministerului Justitiei, al Apararii si Internelor.

In fiecare judet sunt 3-6 dispensare de pneumoftiziologie (PNF), in total 189 in toata tara, fiind deservite de aproximativ 900 medici pneumologi. Medicii de familie au fost implicati in PNCT in special in mediul rural,prin activitati de depistare a suspectilor de tuberculoza si administrarea tratamentului sub directa observare (DOT).

In fiecare judet exista cel putin un spital care deserveste pacientii cu tuberculoza, in total 76 de spitale cu un numar de 7.000 de paturi pentru tuberculoza.

Diagnosticul si tratamentul pentru toti bolnavii de TB este gratuit, costurile fiind acoperite din fondurile asigurarilor sociale de sanatate. Pentru activitati de profilaxie si preventie, fondurile se aloca din partea MSP, prin directiile de sanatate publica. Accesul la medicamente se asigura prin 190 farmacii cu circuit inchis.


Activitati

În cadrul Programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei se asigură:

– prevenția tuberculozei, prin activități privind vaccinarea BCG (stabilirea indicației de vaccinare, asigurarea cu vaccin, raportarea reacțiilor postvaccinale) și administrarea tratamentului chimioprofilactic cu izoniazidă la cazurile cu indicație.

– depistarea tuberculozei, pasivă (la simptomatici, care se prezintă la medic din proprie inițiativă), respectiv activă, intensivă (prin controlul contacților, precum și a persoanelor cu risc de a dezvolta tuberculoză)

– diagnosticul tuberculozei, prin examen clinic și metode de laborator: examenul bacteriologic (microscopie, cultură) din produsul examinat, de obicei spută, examen radiologic.

– identificarea sensibilității, respectiv rezistenței microbiene la antibiotice prin metode de laborator (antibiogramă pe mediu lichid sau solid), testarea mutațiilor genetice sugestive pentru rezistențe la medicamentele antituberculoase.

– tratamentul pacienților cu tuberculoză sensibilă sau rezistentă, asigurarea administrării sub directă observație a tratamentului

– monitorizarea evoluției sub tratament a cazurilor de tuberculoză

– notificarea și evaluarea cazurilor de tuberculoză în registrul național (baza electronică de date); managementul circuitului informațional

– elaborarea și trimiterea de rapoarte periodice către diferite instituții la nivel național (Ministerul Sănătății, Centrul Național de Statistică, etc) si internațional (OMS, ECDC);

– managementul medicamentelor antituberculoase (selecția, cuantificarea, monitorizarea stocurilor și consumului de medicamente antituberculoase, participă la achiziția de medicamente antituberculoase)

– controlul transmiterii tuberculozei în unitățile sanitare, comunități la risc și societate, prin măsuri specifice de control al transmiterii tuberculozei.

– interventții pentru schimbarea comportamentelor (materiale IEC, intervenții mass media)

– dezvoltarea resurselor umane pentru controlul TB

– supervizarea activităților desfășurate în cadrul Programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei prin intemediul echipei de supervizori

– managementul și supervizarea activității laboratoarelor de bacteriologie BK


Date generale despre tuberculoză:

Tuberculoza este o boală infecțioasă provocată de bacteria mycobacterium tuberculosis, cunoscută și sub numele bacilul Koch, după cel care a descris-o pentru prima dată în anul 1895.  Cel mai frecvent afectează plămânul, mult mai rar alte organe – pleură, ganglioni limfatici, oase, rinichi, meninge, sistem nervos central.

Tuberculoza se transmite prin picăturile de salivă elimiate în aer de către bolnavii contagioși prin tuse sau strănut; particulele de dimensiuni foarte mici, aerosolizate, rămân timp îndelungat în aer, de unde pot fi aspirate, ajungâng până la nivelul alveolelor pulmonare producând infecția latentă tuberculoasă. Persoanele infectate pot fi identificate prin intermediul testelor cutanate (IDR la PPD) sau serologice (IGRA); ele au un risc de 5-10% de a dezvolta boala în timpul vieții. Persoanele infectate nu au semne de boală și nu sunt contagioase. Evoluția infecției latente către boală se produce mai frecvent în primii ani după contactul infectant în special în condiții de scădere a eficienței sistemului imunitar. Sunt descrși factori asociați cu creșterea susceptibilității la dezvoltarea bolii: condiții medicale (infecție HIV, tratamente imunosupresoare, etc), condiții sociale, dar în multe cazuri nu este identificat un factor ce a favorizat evoluția spre boală a infecției. Progresia bolii se face lent, în săptămâni sau luni de zile, cu apariția simptomelor nespecifice (tuse, scădere în greutate, inapetență, uneori sindrom febril) care uneori sunt neglijate de către pacient, acesta fiind unul dintre motivele prezentării cu întârziere la medic.

Tratamentul tuberculozei constă în administrarea unei asocieri de medicamente, pe durată de minim 6 luni. Tulpina sălbatică de mycobacterium tuberculosis este sensibilă la cele mai eficiente medicamente antituberculoase, numite medicamente de linia I, dar poate suferi mutații, cu apariția de tulpini ce produc forme speciale de tuberculoză (polichimiorezistentă, multidrog rezistentă – MDR sau cu rezistență extensivă -XDR).


Cadrul legal

Ordinul nr 422 din 29 martie 2013 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor de sanatate publica pentru anii 2013 – 2014, completat prin ordinul 1150/2013  specifică la art 1, aliniat 1 Programe Naționale de boli transmisibile, existența și funcționarea  Programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei ca program național de sănătate publică finanțat din bugetul Ministerului sănătății.

 

Organizare, Structura, Personal:

PNPSCT este coordonat din punct de vedere tehnic de Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta (IPMN).Funcţionarea PNPSCT este asigurată de o structură organizată ierarhic,  pe 3 nivele, fiecare nivel având atribuţii şi relaţii funcţionale bine stabilite:

Nivelul I:

-reţeaua de asistenţă medicală primară (medici de familie/medici din cabinetele medicale din unitățile de învățământ) care asigură identificarea suspecţilor şi a contacţilor de TB şi care aplică tratamentul bolnavilor sub directă observare, în faza ambulatorie

-dispensarele de pneumoftiziologie teritoriale (DPF), câte 2 – 8 în fiecare judeţ şi câte unul în fiecare sector al Municipiului Bucureşti. Ministerele cu rețea sanitară proprie au și ele câte 1 –  2 DPF

-unităţile sanitare cu paturi: secţiile de pneumoftiziologie şi spitalele de pneumoftiziologie, centrele MDR, secțiile sanatoriale

-reţeaua de laboratoare de bacteriologie bK.

Nivelul II:

-coordonatorul tehnic judeţean (CTJ) al PNPSCT

-epidemiologul  judeţean de la nivelul DSPJ.

Nivelul III:

-Institutul de Pneumoftiziologie ˮMarius Nastaˮ care îşi desemnează prin Regulamentul Intern de Organizare şi Funcţionare structurile responsabile. În cadrul Institutului funcționează Unitatea de Asistență Tehnică și Management (UATM) – PNPSCT cu următoarele departamente: Evaluare-Monitorizare, MDR- TB, Laboratoare, Managementul medicamentelor, Supervizare (cu Comisia de Supervizare a PNPSCT), HIV-SIDA, Cercetare și elaborare de proiecte, IEC

Scopul programului

– reducerea mortalităţii, morbidităţii şi transmiterii TB, până când aceasta nu va mai reprezenta o problemă naţională de sănătate publică.

Obiective strategice (conform Strategiei Naționale de Sănătate a MS 2014 -2020):

a) Îmbunătăţirea capacităţii de management programatic şi de intervenţie pentru prevenirea şi controlul TB şi mai ales a formelor TB MDR/XDR

 • actualizarea Planul Naţional de Prevenire şi Management al Tuberculozei Multidrog- Rezistente în România
 • revizuirea şi actualizarea sistemului informaţional, cu pentru îmbunătăţirea înregistrării şi raportării cazurilor MDR TB, dar şi in toate laboratoarele TB
 • creşterea capacităţii resurselor umane de a asigura managementul adecvat al cazurilor TB/TB MDR, conform ghidurilor, prin formarea continuă a personalului din lanţul de servicii, inclusiv medici de familie şi asistenţi medicali
 • monitorizarea şi evaluarea performanţei şi impactului PNPSCT conform unui plan comprehensiv şi supravegherea epidemiologica a bolii adecvate la toate nivelurile (naţional, regional şi judeţean) prin valorificarea datelor de program şi cercetări operaţionale

b) Creşterea capacităţii de diagnostic de laborator a TB/TB-MDR şi asigurarea accesului universal la diagnostic de calitate, conform standardelor internaţionale

 • consolidarea/optimizarea reţelei reorganizate a laboratoarelor TB
 • asigurarea resurselor necesare unui diagnostic de laborator la parametri calitativi şi cantitativi adecvaţi nevoilor şi standardelor (inclusiv testare rapida a chimiorezistentei)
 • întărirea componentei de asigurarea calităţii/controlul calităţii şi supervizare la nivel naţional şi regional
 • abordarea confecţiei HIV -TB, d.p.d.v. al diagnosticului şi implicit al tratamentului

c) Ameliorarea condiţiilor de tratament şi asigurarea accesului tuturor pacienţilor la medicaţia anti-TB de linie I şi II indicată, conform standardelor internaţionale

 • achiziţie centralizată a medicaţiei TB şi aprovizionare adecvată pentru evitarea rupturilor de stoc
 • îmbunătăţirea/menţinerea aplicării abordării terapeutice DOT pentru acoperirea tuturor pacienţilor şi maximizarea complianţei la tratament, mai ales la pacienţii in ambulatoriu/ la domiciliu şi la formele severe de boală
 • renovarea şi modernizarea infrastructurii reţelei de tratament TB (masura inclusa in OS 7.2) d. Asigurarea unui un sistem eficace de suport şi încurajare a pacienţilor şi comunităţii, inclusiv cu sprijinul asistenţei medicale comunitare e.Îmbunătăţirea controlului infecţiei TB în unităţile medicale de profil şi minimizarea riscurilor la personalul medical prin măsuri metodologice şi administrative (protocoale, proceduri, infrastructură, echipament/măsuri individuale de protecţie), formarea personalului implicat in masiri de control al infectiei

Indicatori:

Pentru activitățile de prevenție:

a.       Indicatori fizici

a.       numărul de persoane examinate pentru depistarea cazurilor de infecție/îmbolnăvire de tuberculoză (suspecți, simptomatici, contacți, grupuri cu risc crescut): 200.000

b.      numărul de persoane la cae s-a inițiat chimioprofilaxia (10.000)

b.      indicatori de eficiență

a.       cost mediu IDR la PPD: 20 lei

b.      cost mediu lunar tratament chimioprofilactic: 10 lei

c.       indicatori de rezultat

a.       procentul cazurilor noi de tuberculoză cu ancehtă epidemiologică din totalul cazurilor noi înregistrate: 90%

b.      procentul persoanelor cu chimioprofilaxie din cele cu indicație pentru chimioprofilaxie: 90%

Pentru activitățile curative:

Indicatori fizici

a.       număr persoane infectate la care s-a administrat tratament chimioprofilactic: 15.000/an

b.      număr pacienți TB tratați: 18.500/an

c.       număr pacienți cu MDR TB în faza intensivă tratați: 600/an

d.      număr pacienți cu MDR TB în faza de continuare tratați: 400/an

Indicatori de eficiență

e.      cost mediu/pacient TB tratat cu chimioprofilaxie: 40 lei

f.        cost mediu / pacient TB tratat /an: 491 lei

g.       cost mediu /pacient cu MDR TB î n faza intensivă tratat: 10.470 lei

h.      cost mediu / pacient cu MDR TB în faza de continuare tratat : 710 lei

Buget alocat:

La nivelul IPMN se asigură coordonarea tehnică a subprogramului național prin UATM-PNPSCT structură tehnică a PNPSCT, iar la nivel județean prin CTJ.

Resursele financiare necesare finanţării PNPSCT provin de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale MS. In anul 2014, fondurile disponibile au fost in valoare de 7,1 mii lei (3 mii lei din bugetul de stat, 4,1 mii lei de la capitolul venituri proprii)

 

În cadrul Institutului Național de Pneumoftiziologie, se derulează mai multe proiecte în domeniul tuberculozei:

-Proiecte finanțate de Fundul Global de luptă contra Malariei, Tuberculozei și Infecției HIV (în derulare)

-Proiecte finanțate de Guvernul Norvegiei (în curs de pregătire)

-Proiectul DOT Tech, ce urmărește administrarea direct observată a tratamentului antituberculos prin intermediul videotelefoniei (nefinanțat, în curs de derulare)

Numar beneficiari ai Programului:

15.000 pacienți beneficiari ai tratamentului chimioprofilactic

18.500 pacienți cu tuberculoză sensibilă

1.000 pacienți cu tuberculoză multidrog rezistentă

Total: 33.500 pacienți

Resurse (Strategie, Planuri, Norme, Ghiduri, inclusiv pentru pacienti):

Normele metodologice de implementare a Programului Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei în România

Strategia Națională de Control al Tuberculozei în România 2013 -2017

Planul Național de Prevenire și Management al Tuberculozei Multidrog Rezistente în România 2012 -2015

Planul Național de Control al Transmiterii Tuberculozei în România

 

SURSA: http://www.marius-nasta.ro/tb

Informații programări consulații

+4 0231 584 083

Acces E-Mail

 Spitalul de Pneumoftiziologie este situat pe Str. Trandafirilor, nr.24. Accesul se poate face pietonal sau cu masina din Bulevardul Mihai Eminescu sau din str. Nicolae Iorga.