Prevederi legale privind folosirea datelor de pe acest site

LEGEA 677/2001 PENTRU PROTECTIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI LIBERA CIRCULATIE A ACESTOR DATE

Site-ul www.pneumobt.ro este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la paginile, conţinutul şi prezentarea site-ului sunt deţinute de Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani. Este interzisă copierea, modificarea, afişarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licenţierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conţinutului site-ului în orice scop fără confirmarea scrisă din partea conducerii Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani.

1. OBIECTIVUL CONŢINUTULUI SITE-ULUI

Obiectivul conţinutului site-ului este de a transmite informaţii actualizate şi exacte.

Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani nu poate garanta că prezentele pagini nu conţin erori, şi asigură că va depune toate diligenţele pentru realizare unei informări corecte şi remedierea eventualelor erori.

Orice persoană care doreşte să beneficieze de unul din serviciile prezentate în site este rugată să contacteze Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani prin unul din mijloacele afişate în pagina „Contact” a site-ului, pentru a se informa atât asupra disponibilităţii serviciului în cauză cât şi asupra condiţiilor contractuale, taxelor, tarifelor şi informaţiilor tehnice sau de alta natură.

2. LEGATURA CU ALTE SITE-URI

Prezentul site poate conţine legături sau trimiteri către alte site-uri considerate de Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani utile în legatura cu conţinutul site-ului său şi care nu se afla sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere pe site-ul său.

3. INFORMAŢIILE OFERITE PRIN ÎNTERMEDIUL SITE-ULUI

Orice persoană care viziteaza site-ul Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani (www.pneumobt.ro) şi care ii oferă date sau informaţii cu caracter personal prin intermediul acestui site işi manifestă acordul în mod expres şi neechivoc pentru urmatoarele: prelucrarea acestor date şi informaţii personale de către Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani în vederea efectuării de studii statistice, solutionarea de către Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani a cererilor, întrebarilor şi reclamatiilor adresate (a se vedea pagina „Contact” si „Forum” din site); alte activitati întreprinse de Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani şi permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobari din partea destinatarului.

Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani va păstra confidenţialitatea acestor informaţii.

Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres şi neechivoc al dumneavoastră în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Pentru orice nelămurire în legatura cu exercitarea drepturilor dumneavaoastră referitoare la utilizarea site-ului şi la protecţia utilizării vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul secţiunii „Contact” din site. Conditiile de utilizare a site-ului sunt guvernate si interpretate conform Legilor din Romania.

Am citit cele enunţate mai sus şi declar că sunt de acord cu conţinutul acestor condiţii generale de utilizare.

INFORMAŢII PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani respecta conditiile conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani cu sediul în Botoşani, Str. Trandafirilor nr. 24, cod poştal 710202, e-mail: office@pneumobt.ro , tel: +40 (231) 584 024, fax: +40 (231) 584 024, Cod fiscal 14835931, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Prin completarea formularelor din sectiunea „SERVICII ONLINE”, existente pe site-ul www.pneumobt.ro necesare solicitării de informaţii sau suport privind anumite servicii/informaţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani, precum şi transmiterea CNP-ului, participantul declară că îşi dă consimţământul în mod expres şi neechivoc ca datele acestuia cu caracter personal să intre în baza de date a Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani şi să fie prelucrate şi folosite în viitor de către acesta cu respectarea strictă a prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Toţi cei care au furnizat datele cu caracter personal prin completarea formularelor menţionate mai sus, au calitatea de persoană vizată, în accepţiunea Legii nr. 677/2001.

Scopurile colectării şi prelucrării datelor de către Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani sunt:

– transmiterea de rezultate la analize, raspuns la cereri, prin e-mail, fără alte obligaţii sau plăţi din partea Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani faţă de persoana dumneavoastră; – efectuarea de statistici interne, fără alte obligaţii sau plăţi din partea Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani faţă de persoana dumneavoastră; – Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani va prelucra datele cu caracter personal pe perioada existenţei contului persoanei vizate, iar ulterior ştergerii contului persoanei vizate,
– Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani va transforma datele cu caracter personal în date anonime şi le va prelucra în scopuri statistice interne, pe durata existenţei unităţii sanitare.
Datele dvs. sunt destinate utilizării de către Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani în scopurile menţionate mai sus şi nu vor fi dezvăluite terţilor.

Prin completarea formularului „Solicitare rezultat analize”, persoana vizată îşi dă acordul să primească mesajul respective pe e-mail de la Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani

În cazul în care persoana vizată nu doreşte să primească mesajul de raspuns prin e-mail de la Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani nu va completa formularul respectiv.

Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor celor care completează formularele menţionate mai sus.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de următoarele drepturi:
– dreptul la informare (art 12);
– dreptul de acces la date (art 13);
– dreptul de intervenţie asupra datelor (art 14);
– dreptul la opoziţie (art 15);
– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art 17);
– dreptul de a va adresa justiţiei (art 18).

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi sa solicitaţi ştergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată şi trimisă la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani, Str. Trandafirilor nr. 24, cod poştal 710202, e-mail: office@pneumobt.ro , tel: +40 (231) 584 024, fax: +40 (231) 584 024.

Datele dvs. nu vor fi transferate în străinatate.

Daca unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

Accesand şi navigând pe acest site, acceptaţi, de facto, termenii de utilizare descrişi în continuare.

1. Politica păstrării confidenţialităţii

Noţiunea de „date personale” se referă la informaţii de tipul nume, data naşterii, adresa de e-mail, adresa de corespondenţă, care vă identifică. Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani nu va folosi aceste date fără aprobarea dvs. În procesarea datelor dvs. se va ţine cont de compatibilitatea totală cu standardele internaţionale recunoscute ale protejării intimităţii şi legile româneşti în vigoare.

2. Spam

Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani este total împotriva „spam”-ului. Spam-ul este definit ca trimiterea de e-mail-uri nesolicitate, de obicei de natură comercială, cu grad mare de repetiţie, la un destinatar cu care nu s-a avut nici o corespondenţă anterioară sau care a cerut să nu-i mai fie trimise aceste e-mail-uri. Cu permisiunea dvs. Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani va poate trimite prin e-mail informaţii despe serviciile medicale noi, dându-vă posibilitatea să optaţi pentru a mai primi sau nu astfel de mesaje electronice.

3. Condiţii de folosire a informaţiilor de pe site

Puteţi prelua, citi sau imprima orice informaţie de pe acest site cu condiţia să reproduceţi fiecare şi toate adnotările despre drepturile de copyright sau alte adnotări despre drepturile de proprietate conţinută în orice informaţie pe care o preluaţi de pe site. Totuşi nu aveţi dreptul de a distribui, modifica, transmite, refolosi, republica sau folosi conţinutul site-ului pentru scopuri publice sau comerciale, incluzând aici textul, imaginile, sunetul, video, fără permisiunea scrisă a Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani.

De asemenea trebuie să luaţi la cunoştinţă că orice vedeţi sau citiţi pe acest site are drepturi rezervate de copyright fără o altă notificare specială.

Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani poate revizui oricând condiţiile şi termenii de utilizare a site-ului, fără notificare prealabilă.

Link-urile spre acest site sunt permise numai către pagina „Acasa”. Alte link-uri spre interiorul site-ului sunt permise numai cu acordul scris al Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani. Includerea în site-uri cu frame-uri, în care acest site este o pagină din cadrul frame-ului, este strict interzisă.

Copyright (c) 2011 Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani

Informații programări consulații

+4 0231 584 083

Acces E-Mail

 Spitalul de Pneumoftiziologie este situat pe Str. Trandafirilor, nr.24. Accesul se poate face pietonal sau cu masina din Bulevardul Mihai Eminescu sau din str. Nicolae Iorga.