Prelucrare date

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI A FOST INSCRIS IN REGISTRUL PRELUCRATORILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI a fost inscris in registrul de evidenta a prelucratorilor de date cu caracter personal sub nr. 35960 si astfel prelucreaza, prin intermediul serviciilor medicale furnizate, datele Dumneavoastra cu caracter personal (nume si prenume, sexul, data si locul nasterii,cetatenia, date din actele de stare civila, numarul asigurarii de sanatate, adresa, profesia, situatia familiala, obisnuinte/ preferinte/ comportament, date care denota originea etnica, CNP, seria si numarul actului de identitate precum si date privind starea de sanatate) prin mijloace automatizate/ manuale destinate imbunatatirii serviciilor de sanatate. Prelucrarea notificata avand ca scop „servicii de sanatate” s-a facut in baza unei declaratii de notificare transmisa catre Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, pe propria raspundere, semnata si stampilata, a fost inregistrata la registratura generala a autoritatii de supraveghere sub numarul 7436 din 29 aprilie 2015.

Nu sunteti obligat(a) sa furnizati datele dar acestea sunt necesare monitorizarii programelor de sanatate desfasurate in cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani.

Conform cerintelor prevazute la art. 7 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 677/2001 1 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si Legii nr. 102/2005 privind infiintarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani are obligatia de a administra datele Dumneavoastra cu caracter personal in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre spital si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: Directia de Sanatate Publica a Judetului Botosani, Casa de Sanatate a Judetului Botosani, Ministerul Sanatatii – Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii, Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar si Mass – media numai cu acordul pacientului, cu respectarea Legii nr. 46/ 2003 a drepturilor pacientului si a Regulamentului Intern al Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani.

Autoritatile publice carora li se comunica date in cadrul unei competente speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari si in consecinta, nu va fi necesar consimtamantul persoanei vizate (de exemplu.: datele personale solicitate de: instantele de judecata, procurori, organe de urmarire penala, daca sunt necesare desfasurarii unei anchete).

Ca urmare, Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani a luat toate masurile de securitate conform Ordinului nr. 52/ 2002 privind aprobarea cerintelor minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal.

Conform Legii nr. 677/2001, orice persoana vizata beneficiaza de: dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Totodata, se garanteaza respectarea dreptului de opozitie la prelucrarea datelor personale care va privesc si de a solicita stergerea datelor, cu exceptia datelor a caror prelucrare are caracter obligatoriu, respectiv prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala.

Pentru exercitatrea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani, Costel Lupascu.

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Datele Dumneavoastra nu vor fi transferate in strainatate.


( Date suplimentare – dataprotection.ro):  Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE AFLATI IN CONTRACT CU CAS BOTOSANI

Furnizorii de servicii medicale aflati in relatii contractuale cu CAS Botosani trebuie sa faca dovada că indeplinesc standardul referitor la respectarea dispozitiile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adresa CNAS nr. PG67/22.06.2015, afisata pe site-ul CAS Botosani semnaleaza obligativitatea furnizorilor de servicii medicale de a se notifica Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Va rugam sa va conformati.

Informații programări consulații

+4 0231 584 083

Acces E-Mail

 Spitalul de Pneumoftiziologie este situat pe Str. Trandafirilor, nr.24. Accesul se poate face pietonal sau cu masina din Bulevardul Mihai Eminescu sau din str. Nicolae Iorga.