Program de vizită

 Programul de vizita al apartinatorilor pacientilor internati se realizeaza de luni pâna vineri în intervalul orar 15:00 – 20:00, iar în zilele de sâmbata si duminica programul de vizita se realizeaza între orele 10:00 – 20:00.      Numarul de vizitatori pentru un pacient internat într-un salon cu mai mult de 3 paturi nu poate fi mai mare de 3 persoane si pot fi vizitati maximum 2 pacienti în acelasi timp, caz in care, durata vizitei va fi limitata la 60 de minute.

Vizitarea pacientilor în sectiile de pneumologie este permisa zilnic, cu conditia ca vizita sa se faca individual sau cel mult doua persoane, cu respectarea procedurilor interne.

Pentru pacientii internati pe oricare dintre sectiile/compartimentele spitalului, la solicitare, membrii familiei pot discuta direct cu medicul curant în timpul programului zilnic de lucru al acestuia, în baza unui program stabilit de medicul sef/coordonator de sectie/compartiment.

Prin exceptie de la prevederile de mai sus, în cazul pacientilor în stare critica sau terminala, indiferent de sectia/compartimentul în care acestia sunt internati, familia are dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de ora, sau poate solicita prezenta permanenta lânga pacient a unui singur membru de familie, cu acordul medicului curant, daca conditiile din sectia/compartimentul respectiva/respectiv permit acest lucru. În caz contrar, se va asigura accesul familiei periodic la pacient, asigurându-se un spatiu adecvat de asteptare, în apropierea sectiei/compartimentului respective/respectiv.

În cazul pacientilor internati care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate, pe oricare dintre sectiile/compartimentele din unitatea sanitara, accesul unei persoane poate fi permanent.

În cazul copiilor internati în compartimentul de pneumoftiziologie pediatrica se asigura prezenta cu caracter permanent a unuia dintre parinti, daca se solicita acest lucru.

 

Informații programări consulații

+4 0231 584 083

Acces E-Mail

 Spitalul de Pneumoftiziologie este situat pe Str. Trandafirilor, nr.24. Accesul se poate face pietonal sau cu masina din Bulevardul Mihai Eminescu sau din str. Nicolae Iorga.