Certificari

ACREDITARE: 1.3 LM – SR EN ISO 15189:2013

Laboratorul de Analize Medicale – Compartiment BK al Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani îndeplineşte cerințele  1.3 LM – SR EN ISO 15189:2013 și are competenţa să efectueze activități de ANALIZE MEDICALE. Certificatul a fost acordat de către Asociaţia de acreditare din Romania -RENAR.

CERTIFICARE – ISO 9001: 2008

In aprilie 2017 Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani a obtinut certificarea sistemului de management al calitatii in conformitate cu standardul ISO 9001. Activitatile acoperite prin acest certificat se refera la serviciile medicale spitalicesti, servicii în ambulatoriu de specialitate si dispensar TBC, servicii de radiologie si imagistică medicală, explorări funcţionale, laborator de analize medicale şi farmacie. Certificatul a fost acordat de catre URS Romania, membra a United Registrer of Systems Ltd., acreditata de catre UKAS (United Kingdom Accreditation Service).


CERTIFICAT DE ACREDITARE – ANMCS

Prezentul certificat este emis pentru primul ciclu de acreditare 2011 – 2016 de catre Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate. in baza Ordinului Presedintelui A.N.M.C.S. .nr. 603 din 29.09.2016.


ACREDITARE – SR EN ISO 15189:2007

Laboratorul de Analize Medicale – Compartiment BK al Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani îndeplineşte cerintele SR EN ISO 15189:2007 si are competenţa să efectueze ANALIZE MEDICALE. Certificatul a fost acordat de catre Asociatia de acreditare din Romania -RENAR.

 


CERTIFICAT PARTICIPARE CURSURI TODY LABORATORIES

In luna decembrie 2014 Laboratorul de Analize medicale al Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani a obţinut certificatul de partcipare la cursurile organizate de TODY LABORATORIES- ROMANIA. Participarea la programul de perfectionare „Sputa, cultura Mycobacterium, colorare, microscopie, cod 5220” a subliniat incă o dată că Laboratorul de Analize Medicale are competenţa să aplice noile scheme pentru testarea laboratoarelor de analize medicale din România.

 

Informații programări consulații

+4 0231 584 083

Acces E-Mail

 Spitalul de Pneumoftiziologie este situat pe Str. Trandafirilor, nr.24. Accesul se poate face pietonal sau cu masina din Bulevardul Mihai Eminescu sau din str. Nicolae Iorga.