Lista medicamente

ANUL 2020-2021

Lista_medicamentelor_-01.11.2020.pdf
Lista_medicamentelor_C2_modif_Anexa_2_si_Anexa_3-val_de_la_01_07_2020.pdf

ANUL 2019-2020

Lista medicamentelor valabile de la 01.12.2019.pdf
Lista medicamentelor- A B C1 C3 valabila din 01.12.2019.pdf

ANUL 2018

Lista medicamentelor valabile de la 01.05.2018.pdf
Lista medicamentelor- A B C1 C3 valabila din 01.04.2018.pdf
Lista medicamentelor A-B-C1 valabila din 01.03.2018.pdf
Lista medicamentelor C2 valabila din 20.04.2018.pdf
Lista medicamentelor C2 valabila 01.03.2018.pdf

ANUL 2017

Lista medicamentelor C2 valabila din 13.06.2017.pdf
Lista medicamentelor- Sublista B valabila din 13.06.2017.pdf
Lista medicamentelor Sublista C-Sectiunea C2-01.06.2017.pdf
Lista medicamentelor A-B-C1-C3 valabila 01.06.2017.pdf
Lista medicamentelor C2 valabila 08.05.2017.pdf
Lista medicamentelor B, C1, C3 valabila 08.05.2017.pdf
Lista medicamentelor – C2 valabila 01 05 2017.pdf
Lista medicamentelor B, C1 valabila din 01.05.2017.pdf
Lista medicamentelor Sublista C-Sectiunea C2-01 04 2017.pdf
Lista medicamentelor valabile -01.04.2017.pdf
Lista medicamentelor C1 C3 valabile -03.03.2017.pdf
Lista medicamentelor C2 anexa 2-3 valabile -01.03.2017 .pdf
Lista medicamentelor valavile de la _01.03.2017.pdf
Lista medicamentelor C2 val 01 01 2017.pdf
Lista medicamentelor valabila de la 01.01.2017.pdf

ANUL 2016

Nota: pentru aprobarea Listei preţurilor de referinţă pe unitate terapeutică aferente medicamentelor (denumiri comerciale) de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu şi fără contribuţie personală, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale cuprinse în sublistele A, B, C – secţiunile CI şi C3 din anexa la H.G. nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare

Lista medicamentelor Sublista C sectiunea C2 valabila din 04.02.2016.pdf
Lista medicamentelor Lista A B C1 C3 valabila din 01.02.2016.pdf
Ordin nr. 1505_29.12.2015.pdf
Ordin 1750_1506_2015_lista C2.pdf

ANUL 2015

Lista medicamentelor Sublista C sectiunea C2 din 01.07.2015.pdf
Lista medicamentelor-Sublista C sectiunea C2_MODIFICARI-23.04.2015.pdf
Lista medicamentelor valabila din 10.04.2015.pdf
Lista medicamentelor valabila din 01.04.2015.pdf
LISTA C1 – Modificari si Completari 19 01 2015.pdf
Lista C2 – Modificari si Completari 19.01.2015.pdf
Lista medicamentelor din SECTIUNEA C2 valabila de la 01.01.2015.pdf
Lista medicamentelor valabile ref A B C1 C3 de la 01.01.2015 .pdf

( SURSA: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE)

Informații programări consulații

+4 0231 584 083

Acces E-Mail

 Spitalul de Pneumoftiziologie este situat pe Str. Trandafirilor, nr.24. Accesul se poate face pietonal sau cu masina din Bulevardul Mihai Eminescu sau din str. Nicolae Iorga.